janusz-wladyczak

Janusz Władyczak

Członek Rady

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE S.A. od 2018 r. posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz transakcje z największymi firmami i bankami z krajów byłego ZSRR, a także za współpracę z agencjami kredytów eksportowych (ECAs) na całym świecie. Pracując dla jednej z austriackich grup finansowych, opracowywał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla polskich klientów bankowości prywatnej i detalicznej oraz wprowadzał nowatorskie instrumenty strukturyzowane na GPW. W PKO TFI pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego oraz w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

Warunki RODO

Warunki RODO