Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia

Programy Kosmiczne

Rodzaj finansowania

Programy Kosmiczne

Dla kogo

Startupy, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Wsparcie w projektach z branży kosmicznej. Wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji.

Jednym z sektorów, dla którego ARP przygotowała dedykowany program wsparcia jest sektor technologii kosmicznych. Charakter programu związany jest z całościowym spojrzeniem ARP na inwestycje w przemysł kosmiczny: nie tylko w kontekście sektora kosmicznego czy eksploracji kosmosu, ale również jak na źródło innowacji i zastosowań rozprzestrzeniających się w innych dziedzinach gospodarki.

ARP w trakcie realizacji kompleksowego programu wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce będzie się kierować podejściem biznesowym, traktując m.in. wsparcie rozwoju kadr, start-upów oraz działania marketingowe jako niezbędny element inwestycji.

Działania ARP S.A. w ramach programu wsparcia sektora technologii kosmicznych:

  • Podpisanie porozumienia pomiędzy ARP, a Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego mającego na celu inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju kadr polskiego sektora technologii kosmicznych, poprzez organizację staży, szkoleń i warsztatów.
  • Kolejnym wspólnym zadaniem są działania promujące polski sektor kosmiczny w kraju i za granicą, w tym organizowanie prezentacji i spotkań polskich firm w ramach wydarzeń organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską
  • ARP objęła patronatem Studenckie Koło Astronautyczne przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
  • ARP objęła wsparciem pierwszy w Europie kosmiczny program akceleracyjny Space3.ac
  • Wdrażany jest program stażowy realizowany wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego przeznaczony dla absolwentów studiów technicznych (inżynierskich i magisterskich) oraz młodych naukowców (doktorantów i doktorów), którzy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności w firmach polskiego sektora kosmicznego.
  • ARP odpowiada za organizację Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC).

Dane kontaktowe

Warunki RODO

Warunki RODO