Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Gwarancje Ubezpieczenia Eksport

Ubezpieczenie kredytu dostawcy

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenia

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomyśl o bezpieczeństwie swojej transakcji i zabezpiecz się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Program skierowany do przedsiębiorców, którzy udzielają długoterminowego kredytu swojemu zagranicznemu kontrahentowi w związku z realizacją kontraktu eksportowego.

Ubezpieczenie chroni przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia

Co zyskasz?

Jeżeli ubezpieczenie należności z tytułu kontraktu w schemacie kredytu dostawcy może być pomocne w rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności, zgłoś się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

W ramach ubezpieczenia możesz otrzymać:

 • bezpłatną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu,
 • ochronę przed zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, jak i brakiem zapłaty po dostawie, 
 • stawki i warunki ubezpieczenia zgodne ze standardami tzw. Konsensusu OECD
 • odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe, 
 • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa.

Ochrona może dotyczyć blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa.  

Jakie wymagania musisz spełnić?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich firm, których produkty i usługi spełniają warunek polskości.

Kontrakt eksportowy powinien też spełniać warunki ponoszonych kosztów lokalnych, zaliczki oraz rat spłaty należności. Dokładne informacje są zamieszczone na dedykowanej stronie.

Pamiętaj również, że termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę powinien wynosić dwa lub więcej lat.

Przybliżoną stawkę składki ubezpieczeniowej możesz uzyskać korzystając z kalkulatora. Pamiętaj jednak, że ostateczna wysokość jest weryfikowana na podstawie Twojego indywidualnego zgłoszenia. 

Jakie są etapy działania?

Ubezpieczenie kredytu dostawcy działa w kilku krokach:

 • Kontakt z Opiekunem pod dedykowanym adresem e-mail, który ma pomóc w przygotowaniu wniosku.
 • Przydzielenie do Twojej sprawy Analityka, który zajmie się przygotowaniem umowy ubezpieczenia.
 • Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie.
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu i zapłata składki.
 • Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
 • Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Co dalej?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka, KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Warunki RODO

Warunki RODO