Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport KUKE

Ubezpieczenie kredytu dostawcy

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenia

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomyśl o bezpieczeństwie swojej transakcji i zabezpiecz się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Jeżeli ubezpieczenie należności z tytułu kontraktu w schemacie kredytu dostawcy może być pomocne w rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności, zgłoś się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Ubezpieczenie chroni przed opóźnieniami lub brakiem płatności ze strony kontrahenta.

W ramach ubezpieczenia możesz otrzymać:

 • bezpłatną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu;
 • ochronę przed zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, jak i brakiem zapłaty po dostawie;
 • stawki i warunki ubezpieczenia zgodne ze standardami tzw. Konsensusu OECD;
 • odszkodowanie wypłacane w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe;
 • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa.

Ochrona może dotyczyć blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich firm, których produkty i usługi spełniają warunek polskości. Kontrakt eksportowy powinien też spełniać warunki ponoszonych kosztów lokalnych, zaliczki oraz rat spłaty należności. Pamiętaj również, że termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę powinien wynosić dwa lata lub dłużej.

Przybliżoną stawkę składki ubezpieczeniowej możesz uzyskać, korzystając z kalkulatora. Pamiętaj jednak, że ostateczna wysokość jest weryfikowana na podstawie Twojego indywidualnego zgłoszenia.

Jak skorzystać z produktu?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia.

Ubezpieczenie kredytu dostawcy działa w kilku etapach:

 1. Kontakt z Opiekunem pod dedykowanym adresem e-mail (pomoc w przygotowaniu wniosku).
 2. Przydzielenie do Twojej sprawy Analityka, który zajmie się przygotowaniem umowy ubezpieczenia.
 3. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie.
 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu i zapłata składki.
 5. Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
 6. Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Dodatkowe informacje

Dokładne informacje zamieszczone są na dedykowanej stronie.

Warunki RODO

Warunki RODO