Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Gwarancje Ubezpieczenia Eksport

Ubezpieczenie należności Europolisa

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenie należności

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki europejskie

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomyśl o bezpieczeństwie swojej transakcji i zabezpiecz się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Dzięki programowi zabezpieczysz swoją działalność przed brakiem płatności ze strony kontrahenta w kraju oraz za granicą.

Jedyny koszt, jaki poniesiesz, w całym okresie obowiązywania polisy to składka ubezpieczeniowa płatna przy zawarciu umowy

Co zyskasz?

Dzięki programowi możesz uzyskać zabezpieczenie firmy przed nieotrzymaniem płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę od pojedynczego odbiorcy lub pojedynczej transakcji tak w kraju, jak i za granicą.

Zaletami ubezpieczenia są:

  • uproszczone procedury ubezpieczeniowe dostosowane do firmy zaczynającej działalność;
  • zasięg obejmujący większość rynków europejskich oraz Polskę (łącznie 34 kraje);
  • jedyny koszt w całym okresie obowiązywania polisty to składka ubezpieczeniowa płatna przy zawarciu umowy.

Ocena wiarygodności handlowej kontrahentów i windykacja ubezpieczonych należności odbywają się bez dodatkowych opłat. 

Jakie wymagania musisz spełnić?

Aby skorzystać z ubezpieczenia, wystarczy, że Twoja firma sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności i spełnia jeden z poniższych warunków: wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów krajowych nie przekroczyła 5 mln złotych, lub wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln EUR, lub wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów krajowych nie przekroczyła 5 mln złotych oraz do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln EUR.

Koszty ubezpieczenia sprawdź w dwóch prostych krokach za pomocą kalkulatora.

Jakie są etapy działania?

  • Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta dokonywana przez analityków na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie i podanej wysokości limitu kredytowego.
  • Zawarcie umowy ubezpieczenia na 12 miesięcy i zapłata składki ubezpieczeniowej.
  • Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta.
  • W przypadku braku płatności od kontrahenta należy zwrócić się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o podjęcie działań windykacyjnych.
  • Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów

Co dalej?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka, KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy. Podmioty odpowiedzialne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Warunki RODO

Warunki RODO