550 tys. zł w konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

PARP
Zdjęcie przedstawia spotkanie pracowników dyskutujących nad projektem.

Do 21 września można zgłaszać projekty do konkursu „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Nowy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw, które realizują programy włączające pracowników w działania rozwojowe firmy, a także do podmiotów, które oferują narzędzia ICT wspierające tego typu inicjatywy. Najciekawsze z nich mogą liczyć na nagrody finansowe oraz promocję. Łączna pula nagród to 550 tys. zł. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Popieramy i wspieramy wszelkie inicjatywy, które umożliwiają pracownikom zgłaszanie własnych pomysłów dotyczących rozwoju firmy. Zyskują na tym obie strony. Pracownikom pomaga to zaspokoić ich własne ambicje i poczucie samorealizacji. Dzięki temu identyfikują się też bardziej z przedsiębiorstwem, w którym pracują i tym samym lepiej rozumieją jego potrzeby oraz swoją rolę w organizacji. Firma natomiast ma szansę na rozwinięcie kultury innowacji i osiąganie przewag konkurencyjnych czy zmniejszenie rotacji pracowniczej i zatrzymanie talentów

– mówi Olga Semeniuk, Wiceminister Rozwoju i Technologii.

"Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” to pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Powstał z myślą o dwóch typach projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata). Mogą wziąć w nim udział mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

Pandemia pokazała, że dobry pracownik jest najcenniejszym elementem sukcesu firm. Jednocześnie badania Mental Health Foundation wykazały, że nawet jedna trzecia pracowników, którzy pracują podczas pandemii zdalnie, zmaga się ze spadkiem motywacji. Dlatego też ważne są inicjatywy, takie jak konkurs PARP, które zachęcają firmy do szerszego skorzystania z ich potencjału i dają pracownikom możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie

– wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jakie projekty mogą zgłaszać firmy?

Do konkursu można zgłaszać programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady ich funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie. O laury mogą powalczyć też twórcy gotowych narzędzi i rozwiązań ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika Konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Ponadto uczestnikowi Konkursu przysługiwać powinny autorskie prawa majątkowe do tego rozwiązania.

Odbicie gospodarki w trakcie i po pandemii to dla nas priorytet. Do tej pory możliwość zgłaszania przez pracowników własnych pomysłów na działanie firmy służyło przede wszystkim budowaniu przewagi konkurencyjnej. Teraz może pomóc w przetrwaniu firmy. Niezwykle istotny jest rozwój kultury organizacyjnej przedsiębiorstw nastawionej na innowacje i dzielenie się wiedzą. Konkurs PARP ma na celu wyłonienie takich inicjatyw, które zwiększają zaangażowanie zespołu w działalność firmy, a także wpływają na pogłębianie kompetencji pracowniczych. Chcemy, żeby projekty konkursowe przyczyniały się do wprowadzania usprawnień w przedsiębiorstwach, do podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług czy zwiększania elastyczności biznesowej. To wszystko ma przekładać się na kondycję firmy i jej odporność na kryzysy. Takie rozwiązania zwiększają poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za ten kawałek dobra wspólnego, którym jest miejsce pracy. Dają poczucie realnego wpływu na miejsce, w którym spędza się sporą część życia

– dodaje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

W ocenie projektów brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. oferowane nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Nagrody finansowe za swój projekt może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników Konkursu. W każdej z 5 podkategorii wyłonionych będzie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 zwycięzca oraz 9 wyróżnionych. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Więcej informacji na temat warunków udziału w konkursie znajduje się na stronie PARP.

Konkurs finansowany jest ze środków Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

PARP
Poprzedni artykuł
Niemal sto wniosków w pół godziny – wystartował nabór najemców we Wrześni!
3,6 tysiąca elementów i niespełna 40 tygodni – toruńskie osiedle już stoi!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO