Inwestycje w Polskę Wschodnią – możliwości rozwoju dla przedsiębiorców i administracji

PARP
Inwestycje w Polskę Wschodnią – możliwości rozwoju dla przedsiębiorców i administracji

Inwestycje w Polskę Wschodnią – możliwości rozwoju dla przedsiębiorców i administracji 
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to kolejne możliwości wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego i sektora MŚP. Planowane konkursy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmą rozwój m.in.: startupów, automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego, wzornictwa, zrównoważonej turystyki oraz mobilności miejskiej.
 

Wsparcie startupów, przemysłu 4.0 i gospodarki o obiegu zamkniętym

W ramach FEPW planowane jest ogłoszenie konkursów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” oraz „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”. Celem pierwszego z nich będzie kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie zwiększenia innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności w firmach. Drugi konkurs zachęca przedsiębiorców do opracowania i wdrożenia modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Na pomoc w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej będą mogły liczyć także startupy dzięki nowym partnerstwom wybranym przez PARP, działającym jako platformy startowe (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (startup) korzystać będzie z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego.

Ponadto, ogłoszony zostanie konkurs „Wzornictwo w MŚP”. Spełniający wymogi beneficjenci otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych dla lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów, a także zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług.

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

Dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano konkursy „Zrównoważona mobilność miejska” oraz „Zrównoważona turystyka”. Efektem pierwszego dofinansowania będzie realizacja działań z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), które przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. 

W ramach naboru „Zrównoważona turystyka” wspierane będą kompleksowe projekty obejmujące tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych o najwyższym potencjale przyciągania turystów. Pod uwagę zostaną wzięte walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu. Projekty będą realizowane z myślą o lokalnych społecznościach.

Historie sukcesu przedsiębiorców

O rozwoju regionu Polski Wschodniej świadczą projekty już realizowane w ramach Funduszy Europejskich, a konkretnie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. 

BioMaxima S.A. jest notowanym na GPW polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Firma w ramach konkursu „Wzór na konkurencję” POPW realizowała projekt, który obejmował wdrożenie nowego asortymentu produktowego oraz realizację usług związanych z wprowadzeniem w spółce: systemu ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa, nowej strony internetowej, logo oraz szaty graficznej materiałów reklamowych. W efekcie realizacji projektu firma wprowadziła na rynek szereg innowacyjnych produktów m. in.: podłoża mikrobiologiczne i płytki kontaktowe; bibułkowe krążki antybiotykowe – jako jedyny producent w Polsce firma oferuje dedykowane krążki antybiotykowe w formie ringu; analizatory – wyróżniające się na tle urządzeń konkurencji intuicyjną ergonomią obsługi; płyny i media hodowlane – nowoczesny system zapewniający optymalne wykorzystanie filtrów membranowych w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności biotechnologicznych procesów produkcyjnych.

W ramach wsparcia POPW w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przedsiębiorstwo Tomaszuk Daniel Pol-Kres Edwood wdrożyło ekologiczną technologię produkcji drewna Black Oak Technology, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ciemnym drewnem. Dzięki niej za pomocą wodnych roztworów żelaza możliwe jest przebarwienie, np. drewna dębowego na kolory ciemne, zbliżone odcieniem do występującego w niezwykle ograniczonych ilościach dębu czarnego (potocznie zwanego bagiennym lub wykopaliskowym). Zastosowanie wodnych roztworów jonów żelaza zastępuje znaną technologię wędzenia drewna za pomocą toksycznego amoniaku, tzw. smoked oak. Umożliwia to produkcję pozbawioną toksycznych odpadów. Pożądany na rynku kolor udało się uzyskać z użyciem jedynie naturalnych metod: wody, ciśnienia, temperatury i cieczy, które nie są szkodliwe dla drewna. Technologia wpisuje się w światowy trend budownictwa ekologicznego i ma ścisły związek z promocją zielonej i zrównoważonej gospodarki. 
Innym przykładem firmy, która pozyskała finansowanie ze środków POPW jest Demex Sp. z o.o. – firma rodzinna, która produkuje elementy ze stali nierdzewnej i aluminium do jachtów i łodzi. Pozyskane środki z Funduszy Europejskich pozwoliły na zwiększenie optymalizacji procesu produkcyjnego. W efekcie przeprowadzonych badań rozwojowych powstały innowacyjne rozwiązania, które pozwoliły na automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Do parku maszyn zakupiono nowoczesne urządzenia: automatyczny robot spawalniczy, wycinarkę wodną, prasę krawędziową, nożyce gilotynowe oraz konwencjonalną tokarkę.

Środki z Programu Polska Wschodnia pozwoliły również na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu TRAINERON, który pomaga osiągać lepsze wyniki trenerom oraz sportowcom. Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego w skali kraju i Europy produktu składającego się z 3 głównych modułów: kreatora inteligentnych planów treningowych, asystenta trenera oraz sklepu z planami treningowymi. Produkt dedykowany jest dla trenerów, zawodników oraz klubów sportowych. Dzięki zastosowaniu algorytmów analitycznych oraz sztucznej inteligencji produkt TRAINERON wspomaga pracę trenerów oraz pomaga osiągać lepsze rezultaty sportowcom. Główną przewagą nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami jest pełna standaryzacja danych, elastyczność w implementacji autorskich metod przez trenerów, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz przyjazny i intuicyjny interfejs.

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach POPW znajduje się na stronie. 

Polska Wschodnia

PARP wspiera rozwój Polski Wschodniej już od wielu lat. Poprzednia perspektywa – Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) – obejmowała lata 2014-2020. 

Z POPW w latach 2014-2020 dofinansowywane były projekty nastawione na: rozwój biznesu, aktywizację start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski oraz koleje.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program finansowania, który ma na celu wspieranie rozwoju i wzrostu gospodarczego wschodnich regionów Polski (podobnie jak POPW). Dzięki temu wsparciu, poszczególne regiony mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności, poprawienia jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Aktualnie z programu może korzystać 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Więcej informacji o programie FEPW znajduje się na stronie internetowej.

Sprawdź również stronę PARP: https://fepw.parp.gov.pl/ 
 

PARP
Poprzedni artykuł
KUKE i Oszczadbank wspierają inwestycje w Ukrainie
Webinarium PAIH: Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii - Expo 2025 Osaka, Kansai. Branża rolno-spożywcza
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO