Katarzyna Duber-Stachurska nową prezes PARP

PARP
Katarzyna Duber-Stachurska nową prezes PARP

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powołała Katarzynę Duber-Stachurską na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Katarzyna Duber-Stachurska wygrała konkurs na prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który 22 stycznia 2024 r. został ogłoszony przez minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Wcześniej szefowa MFiPR odwołała cały zarząd tej instytucji. Do czasu wyłonienia zwycięzcy, pełniącą obowiązki prezesa PARP była Joanna Zembaczyńska-Świątek, dotychczasowa dyrektor departamentu koordynacji i wdrażania programów. 

"Obiecaliśmy transparentny, otwarty, profesjonalny wybór prezesa PARP i dotrzymaliśmy słowa. W wyniku konkursu, do którego zgłosiło się 35 kandydatek i kandydatów, na stanowisko prezesa PARP została powołana Katarzyna Duber -Stachurska"

- powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

PARP jest najważniejszą instytucją, która środkami publicznymi wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. W tym roku za jej pośrednictwem w ponad 16 naborach zostanie zainwestowanych 4,4 mld zł.

"Wyzwania i zadania, jakie stoją przed PARP i nową prezes, są bardzo ambitne. Po pierwsze: czas oceny wniosków w konkursach powinien zostać skrócony. Po drugie: PARP musi stać się instytucją ustawioną frontem do klienta. PARP ma być dla przedsiębiorców równorzędnym partnerem, a nie nadzorcą. Trzecie wyzwanie ma charakter strategiczny i dotyczy przyszłości. PARP powinien stać się centrum rozwojowym i innowacyjnym przedsiębiorczości"

- dodała minister.

Życiorys

Nowa prezes PARP, Katarzyna Duber-Stachurska, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz ze współpracy z sektorem publicznym. Jako wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych współpracowała z BGK, oferując instrumenty finansowe z unijnych programów EFS i EFRR. Nadzorowała też wdrażanie pilotażowych programów dot. innowacji społecznych, w tym pierwszego w Polsce funduszu inwestującego w przedsiębiorstwa społeczne. 

Jak działa PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to jedna z najważniejszych polskich instytucji systemu wsparcia innowacji. Dofinansowuje działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw. Pomaga im we wchodzeniu na nowe rynki eksportowe, w stawianiu pierwszych kroków start-upom, wykorzystywaniu nowych technologii w działalności gospodarczej w tradycyjnych branżach, a także w rozwijaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.

Agencja pomaga firmom na różnych etapach rozwoju. Na unijne wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają firmę, jak również ci, którzy myślą o zwiększeniu skali swojego biznesu. 

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, które są finansowane ze środków funduszy strukturalnych, z budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

PARP
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Fintech w Indiach - wprowadzenie do sektora i ekosystemu ochrony własności intelektualnej
Polska w Unii Europejskiej – 20 lat wykorzystanych szans
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO