Komunikat dla wnioskodawców Ścieżka Smart 1 nabór 2023

PARP
parp-news-31-10-2023-2

Szanowni wnioskodawcy, przedsiębiorcy aplikujący w naborze „Ścieżka SMART”

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że realizujemy obecnie proces zmierzający do udzielenia dofinansowania dla projektów ocenionych pozytywnie w pierwszym naborze „Ścieżka SMART”, który prowadzony był od 21 lutego do 9 maja 2023 r.

Państwa projekty zostały ocenione wyłącznie na podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych 18 stycznia 2023 r. przez Komitet Monitorujący dla programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie były dostępne od dnia ogłoszenia naboru, czyli od 7 lutego 2023 r., w tym uproszczony schemat oceny:

https://www.parp.gov.pl/images/dzialanie/smart/zasady-oceny-projektow-.pdf

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania i wysyłki pism dla Państwa, dotyczących ok. 1500 ocenionych wniosków, informujących o wyniku oceny.

W przypadku projektów ocenionych negatywnie, indywidualnie poinformujemy każdego z Państwa o wyniku oceny i uzasadnieniu oceny każdego z kryteriów obligatoryjnych oraz liczbie punktów rankingujących i uzasadnieniu otrzymania takiej a nie innej liczby punktów. W przypadku negatywnej oceny każdy wnioskodawca ma prawo złożenia protestu, w terminie 14 dni od otrzymania pisma zawierającego wynik oceny, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w tym piśmie.

W przypadku pozytywnie ocenionych projektów, PARP wezwie do dostarczenia w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 9 Regulaminu wyboru projektów. W oparciu, o te dokumenty przeprowadzimy czynności obejmujące w szczególności weryfikację statusu MŚP, w tym kwestii powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanek wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikających z przepisów, kwestii karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanek wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, źródeł finansowania projektów, objęcia obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty, które:

  1. zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów oraz
  2. spełniają w zakresie projektów i wnioskodawców przesłanki zawarcia umowy o dofinansowanie określone w Regulaminie wyboru projektów, co potwierdza weryfikacja dokonana przez PARP.

Chcemy Państwa zapewnić, że jesteśmy zaangażowani w przekazywanie do opinii publicznej rzetelnych informacji o procesie oceny w zakończonym naborze.

Rzetelność, uczciwość i przejrzystość są dla nas kluczowe przy prowadzeniu każdego procesu oceny i zawieraniu umów o dofinansowanie w ramach programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Norweski sektor technologii wodorowych - prezentacja rynku i możliwości współpracy
Oświadczenie PARP w związku z kontrolą poselską
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO