Ożywienie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Przewodnik po naborach w PARP

PARP
Ożywienie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Przewodnik po naborach w PARP

W ramach swojej misji stymulowania rozwoju gospodarczego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aktywnie wspiera przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Z obecnie dostępnych naborów mogą skorzystać właściciele firm, instytucje badawcze i jednostki samorządu terytorialnego, aby nieustannie się rozwijać. Wsparcie finansowane jest w ramach programów z perspektywy 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 

PARP odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw na terenie kraju, realizując to zadanie poprzez różnorodne konkursy. Te inicjatywy, precyzyjnie dostosowane do aktualnych wyzwań rynkowych oraz etapów, na których znajdują się firmy, mają na celu zapewnienie wszechstronnego wsparcia. Działania koncentrują się na udostępnieniu zasobów finansowych oraz doradczych, które są niezbędne dla efektywnego rozwoju i innowacji w sektorze przedsiębiorstw. Dostępne programy oferują wsparcie w takich obszarach jak rozwój kompetencji, innowacyjność oraz zrównoważona mobilność miejska.

Era rosnących oczekiwań

Klienci stają się coraz bardziej wymagający, poszukując nie tylko produktów i usług, ale także wartościowych doświadczeń oraz zrównoważonych relacji z markami. Wraz z rosnącym wpływem technologii i globalizacji, przedsiębiorcy muszą szybko adaptować się do zmieniających się trendów i oczekiwań, aby zachować konkurencyjność na rynku. W tym kontekście PARP staje się kluczowym partnerem dla firm, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także merytoryczne i strategiczne wsparcie w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami biznesowymi.

Nabór „Usługi rozwojowe 4.0”, finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), stanowi znakomitą szansę dla podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Celem tego programu jest poprawa jakości świadczonych usług przez podmioty z BUR poprzez dofinansowanie zakupu licencji oraz szkoleń lub doradztwa niezbędnego do wprowadzenia na rynek nowych usług. Podmioty zarejestrowane w BUR zgłaszają się do wcześniej wybranych przez PARP Operatorów. 

Kolejny nabór z programu FERS – „GOZ – to się opłaca” skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze zielonej ekonomii. Poprzez wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji dotyczących niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym, środki unijne pomagają przedsiębiorstwom w adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych oraz pozwalają promować zrównoważony rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy zgłaszają się do wcześniej wybranych przez PARP podmiotów oferujących szkolenia.

Oprócz zmiany wymagań i zachowań klientów, przedsiębiorcy muszą również liczyć się ze zmieniającym się profilem zatrudnianych osób. W obliczu zmian demograficznych oraz ewoluującego rynku pracy, poszukiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla firm. W tym kontekście, nabór PARP „Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców”, wyróżnia się jako istotne narzędzie wspierające przedsiębiorców w adaptacji do nowej rzeczywistości. Program ten nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale również merytoryczne i praktyczne narzędzia, pomagając firmom w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dostosowaniu się do rosnących wymagań rynku pracy. Dzięki wsparciu mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, „Akademia HR” staje się platformą umożliwiającą firmom wszelkich rozmiarów dostęp do wiedzy, szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania personelem. Nabór finansowany jest również z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Przedsiębiorcy zgłaszają się do wcześniej wybranych przez PARP Operatorów.

Terminy przyjmowania projektów przez poszczególne podmioty, znajdują się na wyżej wskazanych stronach.

Łatwiejszy start

Wiele obiecujących pomysłów biznesowych nie przekształca się w odnoszące sukcesy przedsięwzięcia, często z powodu skomplikowanego labiryntu przepisów prawnych, braku wiedzy o prowadzeniu firmy czy niepewności co do pierwszych kroków. Aby pomóc przezwyciężyć te bariery, PARP wprowadziła program „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, który zapewnia solidne wsparcie dla innowatorów i przedsiębiorców w Polsce. Celem jest przekształcenie unikalnych koncepcji w rentowne produkty i usługi, poprzez dostęp do wiedzy ekspertów i mentoringu biznesowego. 

Program wyróżnia się swoją adaptacyjnością, oferując zindywidualizowane wsparcie na każdym etapie rozwoju projektu – od wstępnych konsultacji, przez proces prototypowania, aż po wprowadzenie innowacji na rynek. Uczestnicy zyskują możliwość uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach, a także dostęp do sieci kontaktów, co zwiększa ich szanse na sukces. To wyjątkowa możliwość dla każdego, kto pragnie rozpocząć swoją przygodę z biznesem, która zapewnia pomoc w pierwszych, często najtrudniejszych etapach jego rozwoju. 

Nabór finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Polskie Wschodniej 2021-2027 (FEPW). Wszyscy zainteresowani tworzeniem innowacyjnych produktów mogą przedstawić swój biznesowy pomysł jednej z wybranych przez PARP Platform startowych. 

Wsparcie dla badań i inwestycji

W odpowiedzi na szybko zmieniające się warunki globalnej gospodarki, PARP angażuje się w promowanie inicjatyw skupionych na rozwijaniu innowacyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Programy znane pod nazwą „Granty na Eurogranty”, finansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), stanowią kluczowy element strategii mającej na celu intensyfikację postępu technologicznego i rozwój naukowy w Polsce, umacniając jej pozycję na międzynarodowym rynku. Dzięki temu, przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe zyskują unikalną możliwość zwiększenia swojego wkładu w globalny rozwój innowacji, wspierając jednocześnie krajową gospodarkę w osiąganiu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Nabór „Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców” jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienie polskich firm, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE. Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE. Nabór rozpoczyna się 18 kwietnia br. i trwa do 17 kwietnia 2025 r.

Natomiast „Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych” jest skierowany do organizacji i instytucji badawczych i ma na celu stymulowanie innowacyjnych badań oraz prac rozwojowych. Podobnie jak w powyższym naborze organizacje mogą otrzymać wsparcie na działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE. Program otwiera drzwi do międzynarodowej współpracy naukowej, zapewniając jednocześnie fundamenty dla przyszłych innowacji. Nabór rozpoczyna się 25 kwietnia br. i trwa do 24 kwietnia 2025 r.

Zielone światło dla zrównoważonej mobilności 

PARP posiada również nabory dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które obejmują: „Zrównoważoną mobilność miejską – nabór niekonkurencyjny” oraz „Zrównoważoną mobilność miejską – nabór konkurencyjny”. W obu naborach dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej. Miasta, do których skierowane są nabory wskazane są na stronach internetowych.

Wskazane programy skupiają się na tworzeniu bardziej efektywnego, bezpiecznego i ekologicznego systemu transportu. Działania te, ukierunkowane na zmniejszenie szkodliwych emisji i wspieranie ekologicznego rozwoju, wspomagają projekty integracyjne różnych środków transportu, oferując mieszkańcom dostęp do komfortowych alternatyw przemieszczania się. Nabory pokazują kompleksowe podejście do redefinicji miejskiego transportu, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego znaczący wkład w przekształcanie polskich aglomeracji w kierunku zrównoważonej mobilności.

Nabór do konkursu niekonkurencyjnego trwa do 18 grudnia 2025 roku, natomiast w konkursie konkurencyjnym do 27 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat obecnie trwających i ogłoszonych konkursów znajdują się na stronie PARP.

 

Sprawdź również poradnik „Jak złożyć wniosek o dofinansowanie” w ramach FEPW i FENG

 

Harmonogram naborów w programie:

 

 

PARP
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Ekspansja do ZEA - nowe prawo podatkowe
Mobilna Polska Wschodnia. PARP zaprasza do udziału w naborze „Zrównoważona mobilność miejska”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO