PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń HR

PARP
PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń HR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczyna proces przyjmowania wniosków w ramach naboru „Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców”, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Ma on na celu wsparcie rozwoju kompetencji pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną. Przedsiębiorcy mają szansę uzyskać nawet 80% dofinansowania na wewnętrzne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Termin składania wniosków został wyznaczony od 25 marca br. do 30 listopada 2026 roku. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorstw w ramach naboru wynosi 108,2 miliona złotych.

Finansowanie rozwoju kompetencji pracowników to inwestycja w przyszłość każdej firmy.  Akademia HR oferuje przedsiębiorcom nie tylko możliwość otrzymania refundacji kosztów szkoleń czy doradztwa, ale przede wszystkim szansę na wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie potencjału swojego zespołu i poszerzanie jego kompetencji zarządczych w obszarze HR.

-mówi Katarzyna Karpińska, ekspertka z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozwój pracowników to korzyść dla pracodawcy

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” adresowana jest do mikro (bez osób samozatrudnionych) małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, będących na różnych etapach rozwoju. Kluczowe jest zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój zasobów ludzkich oraz spełnienie określonych warunków uczestnictwa.

Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi: Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz Opisu kompetencji w obszarze HR. Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

Akademia HR umożliwia przedsiębiorcom efektywne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. W obliczu wyzwań takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzenie się pracowników – inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Termin składania zgłoszeń trwa od 25 marca 2024 r. do 30 listopada 2026 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym: właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z wyżej wspomnianej autodiagnozy oraz takie, które mieszczą się w opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie za pośrednictwem wybranych operatorów szkoleniowo-doradczych, wśród których znajdują się:

Szkolenia dostosowane do Kompetencji HR

Dziewięciu wyżej wspomnianych operatorów będzie udzielać wsparcia szkoleniowo-doradczego, odpowiadającego założeniom Opisu Kompetencji w obszarze HR. Dzięki nim uczestnicy szkoleń i doradztwa będą rozwijać umiejętności niezbędne do tworzenia zasad zrównoważonego rozwoju dostosowanych do potrzeb ich firm oraz formułowania polityki personalnej w kontekście wyzwań rynku pracy. Będą przygotowani do identyfikacji potrzeb rozwojowych organizacji, opracowywania strategii HR wspierającej różnorodny rozwój oraz integrowania aspektów związanych z zieloną gospodarką i z polityką personalną. Dodatkowo, zdobędą umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

Więcej informacji na temat naboru oraz terminów przyjmowania wniosków przez poszczególnych operatorów można znaleźć na stronie PARP.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest rozwój edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, a także ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. 

Więcej informacji o programie FERS można znaleźć na stronie PARP.

PARP
Poprzedni artykuł
Sztuczna inteligencja pomoże znaleźć pracę!
Jak wraz ze stażem zmieniają się wyzwania biznesowe firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO