Podsumowanie badań branżowych BKL. PARP zaprasza na spotkanie!

PARP
Podsumowanie badań branżowych BKL. PARP zaprasza na spotkanie!

Czy trendy technologiczne i cyfryzacja zdominują naszą przyszłość? Co będzie kształtowało rynek pracy w perspektywie najbliższych lat? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie zamykające cykl wydarzeń pod nazwą #Spotkania branżowe, które odbędzie się 4 grudnia br. o 13:00. Podczas tego wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki analiz przedstawionych w dwóch ekspertyzach, omawiających obecną i przyszłą sytuację siedemnastu branż polskiej gospodarki.

Scenariusze rozwoju siedemnastu branż polskiej gospodarki są raczej optymistyczne. Jeśli nie wystąpią nieprzewidywalne kryzysy zewnętrzne i napięcia wewnętrzne, branże powinny rozwijać się stabilnie, napędzane cyfryzacją, robotyzacją i automatyzacją, stymulowane przez innowacje technologiczne i rozsądne polityki publiczne. 

17 odsłon branżowych już 4 grudnia!

„Przyszłość rynku pracy – 17 odsłon branżowych. Spotkanie syntetyzujące wyniki badań branżowych BKL” to okazja do analizy wyników otrzymanych w badaniach branżowych oraz dyskusji na temat przyszłości rynku pracy. Podczas spotkania będzie mowa o wielu branżach, megatrendach, różnych kierunkach rozwoju sektorów, kompetencjach oraz stanowiskach przyszłości potrzebnych do rozwoju kraju.

Spotkanie jest skierowane do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków. 

Branże analizowane w ramach projektów Branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego obejmują: finanse, IT, turystykę, budownictwo, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, motoryzację i elektromobilność, modę i innowacyjne tekstylia, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, nowoczesne usługi biznesowe, komunikację marketingowa, gospodarkę wodno-ściekową i rekultywację, branżę chemiczną, przemysł lotniczo-kosmiczny, handel, usługi rozwojowe, telekomunikację i cyberbezpieczeństwo.

Wydarzenie odbędzie się już 4 grudnia br. o godzinie 13:00. Zapraszamy!

Więcej informacji można przeczytać na stronie PARP.

Główne kierunki rozwoju

Siedemnaście analizowanych sektorów polskiej gospodarki cechuje znaczne podobieństwo pod względem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych. Do wspólnych słabych stron należy zaliczyć ograniczoną innowacyjność przedsiębiorstw oraz kapitał ludzki.

Do mocnych stron należą dobrze oceniane zasoby kadrowe poszczególnych branż, rozumiane jako obecnie zatrudnieni pracownicy. Pracodawcy dobrze oceniają swoich pracowników i ich kompetencje. Pracownicy, zatrudnieni na kluczowych stanowiskach cechują się relatywnie wysoką lojalności oraz  są zadowoleni ze swojej pracy i jej warunków. Do atutów przedsiębiorstw należy także otwartość wobec nowych technologii oraz wysoka adaptacyjność. 

Główne kierunki rozwoju siedemnastu analizowanych sektorów wyznaczają megatrendy – postęp technologiczny, zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne i globalizacja. Siła i zakres ich oddziaływania nie są takie same dla każdego sektora. Najpowszechniej i najmocniej wpływającymi kierunkami są cyfryzacja oraz automatyzacja i robotyzacja. Silnie oddziałującym trendem jest też zrównoważony rozwój, powiązany z transformacją energetyczną, zwracaniem większej uwagi na pozaekonomiczne skutki prowadzonej działalności. 

Kompetencje międzybranżowe 

Kompetencje, które zyskują międzybranżowy charakter, związane będą przede wszystkim z: 1) realizacją zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju i CSR oraz ze wspieraniem zielonej transformacji; 2) opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologiczne oraz analityką, współpracą i nadzorem nad sztuczną inteligencją, bezpieczeństwem; 3) budowaniem i utrzymywaniem relacji.

Jednocześnie kluczowe kompetencje międzybranżowe stanowią kompleksowy, uniwersalny zbiór umiejętności z niemal wszystkich ważnych kategorii, takich jak: kompetencje analityczne, kompetencje z obszaru zarządzania, planowania i komunikacji, kompetencje cyfrowe, umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju lub kreatywności. 

PARP
Poprzedni artykuł
PARP wspiera kontakty biznesowe z ukraińskimi firmami. Projekt Ukraine Ready4EU startuje w lutym 2024!
Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej. Zapoznaj się z dostępnymi konkursami oraz planami na 2024 rok w PARP!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO