Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego – PARP i UJ zapraszają na konferencję!

PARP
Rynek pracy pod lupą Bilansu Kapitału Ludzkiego – PARP i UJ zapraszają na konferencję!

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach i co ją będzie kształtować za pięć czy dziesięć lat? Czy jesteśmy gotowi na rozwijanie kompetencji cyfrowych? Co można zrobić, by skutecznie zaktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością? Między innymi nad takimi zagadnieniami pochylą się zaproszeni eksperci w trakcie IX konferencji prezentującej wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 6 grudnia br. w Warszawie. 

W najbliższych latach polskim przedsiębiorcom będzie towarzyszyła rosnąca niepewność w prowadzeniu działalności. Wynika to z kompilacji różnorodnych czynników, takich jak automatyzacja pracy, zielona transformacja, zmiany demograficzne czy napięcia geopolityczne

-wskazuje Wioletta Skrzypczyńska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Przewidywany wpływ powyższych zmian na rynek pracy będzie różnicował się ze względu na wielkość, branżę, region i poziom internacjonalizacji działalności firm. Warto dodać, że dla niektórych przedsiębiorstw może on oznaczać nadpodaż pracowników, a dla innych – niedobór.

Czy czeka nas przewrót na rynku pracy?

Wnioski płynące z badań PARP i UJ opublikowane w „Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL prowadzonych w latach 2017–2022” nie pozostawiają wątpliwości, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Z treści wspomnianej publikacji wynika, że kluczowe oddziaływanie dominujących trendów polegać będzie na potrzebie zmiany zakresu zadań i sposobu ich wykonywania w ramach istniejących stanowisk. Pracodawcy przewidują, że niemal połowa miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat będzie wymagała innych kompetencji, a takie niedopasowania kompetencyjne mogą być najpoważniejszym hamulcem zmiany technologicznej. 

Badania międzynarodowe pokazują, że niedostępność osób z odpowiednimi kompetencjami jest dla pracodawców większym ograniczeniem niż niedostępność kapitału. Oznacza to więc ogromne zmiany na rynku pracy i w obszarze podnoszenia kompetencji. Przede wszystkim duży wzrost zapotrzebowania na pracowników z nowymi umiejętnościami i wysokim poziomem kompetencji o rosnącym znaczeniu.

Polacy chcą pracować dłużej

Na przestrzeni lat zmienia się także myślenie o emeryturze wśród najstarszych pracowników. Potwierdzają to liczby. W latach 2017–2022 zwiększyła się aktywność zawodowa zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Zmiany te można zaobserwować wśród osób w okresie przedemerytalnym, jak i w wieku 65+. Ponadto wzrosło także zainteresowanie pracą w czasie emerytury – w 2022 r. taką chęć wyraziło 39% osób w wieku 55–64 lata.

Co ciekawe, w 2017 r. prawie 41,2% kobiet w wieku 55–59 lat uważało, że pracodawcy oczekują od nich przejścia na emeryturę i zakończenia pracy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2022 r. sądziło tak już tylko 21,8% kobiet w tej grupie wiekowej.

Rosnące pensje nie doganiają rosnących cen

Wzrost płac w ostatnich latach z naddatkiem rekompensował zmiany cen, jednak w 2022 r. wynagrodzenia nominalne wzrastały wolniej niż ceny towarów i usług konsumpcyjnych, co skutkowało obniżeniem realnego wynagrodzenia brutto o 2,1%. Ponad 70% badanych stwierdziło, że ich obecne wynagrodzenie pozwala na zakup mniejszej ilości dóbr i usług w porównaniu z rokiem poprzednim. Zatem w opinii badanych wzrost kosztów życia nie jest w wystarczającym stopniu rekompensowany wzrostem wynagrodzeń.

W roku 2022 dynamika wynagrodzeń brutto w sektorze publicznym okazała się ujemna i niższa niż w sektorze prywatnym. Mimo tego w sektorze publicznym miesięczne wynagrodzenia brutto były wyższe i wynosiły przeciętnie 6994,21 zł, a w sektorze prywatnym 6182,35 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 6346,15 zł.

IX konferencja BKL już wkrótce!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na IX konferencję prezentującą wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego dotyczącego rynku pracy. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. w Warszawie przy ul. Otwockiej 14. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Głównymi tematami tegorocznej konferencji jest elastyczność i aktywność w poszukiwaniu rozwiązań dla rynku pracy w dobie rewolucji technologicznej, zielonej transformacji czy zmian demograficznych. Zaproszeni goście oraz eksperci PARP będą dyskutować o tym, jak pracodawcy dostosowują się do zachodzących zmian na rynku pracy w wymiarze inwestycyjnym i kompetencyjnym, a także jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców na polskim rynku pracy. Debata skupi się również wokół perspektyw Polaków w kontekście aktywności zawodowej w okresie przed- i emerytalnym. 

Rejestracja na spotkanie stacjonarne jest możliwa poprzez stronę PARP.

PARP
Poprzedni artykuł
Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej. Zapoznaj się z dostępnymi konkursami oraz planami na 2024 rok w PARP!
Webinarium PAIH: Branża IT w Brazylii
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO