Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Technologie PARP

Bony na innowacje dla MŚP

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

dla I etapu do 340, dla II etapu do 560 tys. PLN

Wkład własny

Tak, od 15% do 30%

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Nabór Etap I do 30.09.2020 r. Nabór Etap II do 30.12.2020 r.

Dodatkowe informacje

Nabór do II etapu dotyczy tylko firm, które z sukcesem zakończyły I etap Bonu na Innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Diamond icon

Co zyskujesz

Usługi badawczo-rozwojowe, które mogą zmodernizować Twój produkt, a następnie wsparcie w sfinansowaniu jego wdrożenia.

Co musisz wiedzieć?

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: usługowy i inwestycyjny. Aby wziąć udział w etapie II konkursu, należy najpierw pozytywnie przejść jego I etap.

Celem I etapu konkursu Bony na Innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług opracowanych przez jednostki badawczo naukowe. Otrzymane dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

  • zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii albo nowego projektu wzorniczego.

Celem II etapu konkursu jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji;
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Wsparcie wyniesie od 70% do 85% wartości projektu na różnych jego etapach, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% - 30% całkowitego kosztu projektu.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:

  1. prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  2. z sukcesem zakończyły I etap Bonu na Innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Jak skorzystać z produktu?

  1. Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania.
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.
  3. Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.
  4. Złóż dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie i podpisz umowę.

Dodatkowe informacje

Jeśli szukasz informacji o konkretnych terminach lub kwotach dofinansowania, wejdź na stronę parp.gov.pl.

W ofercie PARP znajduje się również wersja Bonu na Innowacje „Dostępność Plus” - w ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Warunki RODO

Warunki RODO