Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Fundusz inwestycyjny od 50 mln pln Infrastruktura

Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych o długim horyzoncie zwrotu z inwestycji

Rodzaj finansowania

Finansowanie kapitałowe lub dłużne

Dla kogo

Duże firmy

Kwota wsparcia

50-800 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pozyskaj inwestora w postacji funduszu inwestycyjnego.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie kapitałowe lub dłużne projektów infrastrukturalnych poprzez fundusze działające w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN).

Produkt "szyty na miarę". Formy finansowania obejmują obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji, obejmowanie obligacji, udzielanie finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielanie finansowania hybrydowego.

Wymagany udział własny inwestora: 50% wkładu kapitałowego w projekt.

Minimalna wartość inwestycji infrastrukturalnej 50 mln. PLN.

Warunki RODO

Warunki RODO