Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Restrukturyzacja od 2 mln pln

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

Rodzaj finansowania

Finansowanie restrukturyzacji

Dla kogo

Średnie i Duże firmy

Kwota wsparcia

2-40 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz pozyskać środki na restrukturyzację przedsiębiorstwa. Możliwość dopasowania wysokości i terminów spłat do specyfiki prowadzonej działalności.

Co musisz wiedzieć?

Pożyczki ARP S.A. kierowane są głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw celem wsparcia ich rozwoju poprzez pożyczki. ARP S.A. finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu.

 • Finansowanie dużych przedsiębiorstw przemysłowych znajdujących się w procesie restrukturyzacji.
 • Przedmiotem finansowania wsparcie procesu restrukturyzacji, w tym dostarczenie dodatkowego kapitału i zmiana struktury finansowania.
 • Celem finansowania kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy, zdolny do generowania zysku netto i do regulowania zobowiązań.

Co zyskasz?

 • Okres finansowania 3-7 lat
 • Koszt finansowania (marża odsetkowa) od 1,5 do 6,0 p.p.
 • Wysokość finansowania od 2 mln do 40 mln PLN
 • Koszt finansowania (prowizja) od 1,0% do 2,0% kwoty
 • Sektor duże przedsiębiorstwa
 • Inne koszty prowizja za wcześniejszą spłatę 1,0-2,0%

Warianty finansowania:

A. Restrukturyzacja zadłużenia

 • Restrukturyzacja zadłużenia, możliwość dopasowania wysokości i terminów spłat do specyfiki prowadzonej działalności.
 • Obniżenie kosztów finansowych poprzez eliminację krótkoterminowych (drogich) form finansowania.
 • Poprawa płynności, pozyskanie dodatkowego finansowania i umożliwienie prowadzenia normalnej działalności bez istotnych ograniczeń wynikających z deficytu kapitału obrotowego (przy braku dostępnego finansowania bankowego).
 • Spłata niektórych wierzycieli, jeżeli pozwala to uzyskać dostęp do zabezpieczeń o większej wartości (restrukturyzacja zabezpieczeń).

B. Finansowanie planu restrukturyzacji

Finansowanie planu działań restrukturyzacyjnych o charakterze operacyjnym (bez wprowadzania istotnych zmian co do sposobu i miejsca prowadzonej działalności). Ponadto cele jak w wariancie A.

Co dalej?

Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu: Wojciech Majewski +48 22 695 36 31 wojciech.majewski@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO