Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Duża firma ARP

Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

Rodzaj wsparcia

Finansowanie restrukturyzacji

Dla kogo

Średnie i Duże firmy

Kwota wsparcia

2-40 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pozyskaj środki na restrukturyzację przedsiębiorstwa. Dopasuj wysokość i terminy spłat do specyfiki prowadzonej działalności.

Co musisz wiedzieć?

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera średnie i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu dużych przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu.

Przedmiotem finansowania jest wsparcie procesu restrukturyzacji, w tym dostarczenie dodatkowego kapitału i zmiana struktury finansowania.

Celem finansowania jest kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy, zdolny do generowania zysku netto i do regulowania zobowiązań.

 • Okres finansowania 3-7 lat.
 • Koszt finansowania (marża odsetkowa) od 1,5 do 6,0 p.p.
 • Wysokość finansowania od 2 do 40 mln PLN.
 • Koszt finansowania (prowizja) od 1,0% do 2,0% kwoty.
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę – 1,0–2,0%.

Warianty finansowania:

 1. Restrukturyzacja zadłużenia:
  - Możliwość dopasowania wysokości i terminów spłat do specyfiki prowadzonej działalności;
  - Obniżenie kosztów finansowych poprzez eliminację krótkoterminowych (drogich) form finansowania;
  - Poprawa płynności, pozyskanie dodatkowego finansowania i umożliwienie prowadzenia normalnej działalności bez istotnych ograniczeń wynikających z deficytu kapitału obrotowego (przy braku dostępnego finansowania bankowego);
  - Spłata niektórych wierzycieli, jeżeli pozwala to uzyskać dostęp do zabezpieczeń o większej wartości (restrukturyzacja zabezpieczeń).
 2. Finansowanie planu restrukturyzacji:
  -
  Finansowanie planu działań restrukturyzacyjnych o charakterze operacyjnym (bez wprowadzania istotnych zmian co do sposobu i miejsca prowadzonej działalności);
  - Ponadto cele jak w wariancie A.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Z inicjatywy mogą skorzystać wyłącznie duże i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w procesie restrukturyzacji.

Jak skorzystać z produktu?

Na Twoje pytania odpowie przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu: Wojciech Majewski +48 22 695 36 31, wojciech.majewski@arp.pl.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na stronę www.

Warunki RODO

Warunki RODO