Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Fundusz inwestycyjny

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Rodzaj finansowania

Inwestycje kapitałowe

Dla kogo

Samorząd

Kwota wsparcia

10-120 mln pln

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Możliwość sfinansowania inwestycji samorządowych.

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Polski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje następujące instrumenty finansowe:

  • Kapitał wspólnika/akcjonariusza,
  • Pożyczka wspólnika/akcjonariusza,
  • Dług podporządkowany względem finansowania bankowego (mezzanine, second lien).

Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych.

Główne sektory: zadania użyteczności publicznej i zadania własne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia.

Typ inwestycji:

  • Obejmowanie nowych akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych
  • Obejmowanie nowych akcji/udziałów spółek celowych z udziałem JST/spółek komunalnych
  • Obejmowanie nowych lub nabywanie istniejących akcji/udziałów spółek realizujących inwestycje w modelu PPP
  • Udzielanie pożyczek wspólnika podmiotom
  • Udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego podmiotom
  • Odpłatne nabywanie od JST - za pośrednictwem swoich wehikułów - prawa użytkowania akcji spółek komunalnych
  • Nabywanie od JST akcji/udziałów istniejących spółek komunalnych

Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat.

Zaangażowanie (wartościowo): min. 10 mln PLN, maks.120 mln PLN.

Warunki RODO

Warunki RODO