Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Gwarancje Ubezpieczenia Eksport

Gwarancje kontraktowe

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenia i gwarancje

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Polska i rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Gwarancja, dzięki której będąc wykonawcą nie musisz angażować własnych środków finansowych i możesz starać się o pozyskanie kolejnych zamówień.

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać od Twojej firmy wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami.

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE S.A. wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień.

W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu:

  • gwarancje zapłaty wadium,
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancje zwrotu zaliczki,
  • gwarancje usunięcia wad i usterek. 

Warunki RODO

Warunki RODO