Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje Ekspansja zagraniczna

Internacjonalizacja MŚP

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 800 tys. pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

Data dostępności

03.09.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz sfinansować koszty wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług.

Co musisz wiedzieć?

Internacjonalizacja MŚP to konkurs który umożliwi ci sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Co zyskasz?

 • Konkurs umożliwi Ci zdobycie dofinansowania w wysokości maksymalnie 800 tys. PLN,
 • Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu,
 • Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:
  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

 • Runda I: start: 28.02.2019, zakończenie: 06.20.05.2019
 • Runda II: start: 07.05.2019, zakończenie: 15.07.2019
 • Runda III: start: 16.07.2019, zakończenie: 03.09.2019

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów),
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków),
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

 

Warunki RODO

Warunki RODO