Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia Wizyty rozpoznawcze

Kompleksowa obsługa

Rodzaj finansowania

Doradztwo

Dla kogo

Duże firmy, Firmy zagraniczne

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Zainwestuj z nami. Kompleksowo wspieramy inwestorów na każdym etapie projektu.

Każdy projekt inwestycyjny ma swoją specyfikę, a inwestor - zarówno polski, jak i zagraniczny - potrzeby. Polska Agencja Inwestycji i Handlu kompleksowo wspiera inwestorów na każdym etapie ich projektu. Organizuje wizyty rozpoznawcze dla firm zainteresowanych Polską oraz wizyty lokalizacyjne dla inwestorów mających już skonkretyzowane plany biznesowe.

Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie wyboru lokalizacji, a także analizy wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych oraz kosztowych na daną lokalizację. Asystuje przy tworzeniu i implementacji harmonogramu projektu inwestycyjnego. Pomaga też nawiązywać relacje biznesowe i przygotowuje szytą na miarę klienta ofertę potencjalnych poddostawców oraz polskich kooperantów niezbędnych do optymalnej realizacji projektu.

Warunki RODO

Warunki RODO