Dostępność: Wstrzymany konkurs

Konkurs Aplikacje Jutra

Dla kogo

Startup, Mikroprzedsiębiorstwo

Rodzaj wsparcia

Laureaci mogą liczyć na wsparcie w wysokości max. 250 tys. zł

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

do 15.07.2020

Diamond icon

Co zyskujesz

Biorąc udział w konkursie, masz możliwość stworzenia i dopracowania aplikacji, która pomoże walczyć ze skutkami pandemii, a następnie zostanie wykorzystana po kryzysie, w obszarach takich jak: zdrowie, praca i przedsiębiorczość, społeczeństwo. Dodatkowo zyskasz możliwość udziału w warsztatach z prototypowania i testowania. Najlepsze projekty mogą liczyć na wsparcie inwestycyjne w stworzeniu prototypu aplikacji (MVP).

Co musisz wiedzieć?

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, zespoły pomysłodawców, a także młode innowacyjne firmy.

Na koniec lipca 2020 roku spośród nadesłanych pomysłów komisja konkursowa wyłoni 12 najciekawszych projektów. Finaliści wezmą udział w warsztatach z prototypowania i testowania, które umożliwią im dopracowanie koncepcji i zaprezentowanie ich podczas Gali Finałowej.

Jury złożone z ekspertów i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych PFR Ventures wyłoni po jednym najlepszym pomyśle dla każdego z trzech wyzwań konkursowych. Dokonując oceny pomysłu będzie oceniana jego innowacyjność oraz użyteczność rynkowa. Każda nagroda główna to 250 tys. złotych. Konkurs przewiduje także przyznanie trzech wyróżnień, które otrzymają po 100 tys. złotych. Wszystkie nagrody finansowe będą mogły zostać wykorzystane na realizację prac programistycznych, wizualnych oraz promocję i marketing produktu.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Tworzona przez Ciebie aplikacja musi odpowiadać na wyzwania w jednym z trzech obszarów:  Zdrowie, Społeczeństwo, Praca i Przedsiębiorczość. Wszystkie projekty zgłoszone do konkursu poddane zostaną ocenie komisji konkursowej, która weźmie pod uwagę wartość merytoryczną oraz biznesową aplikacji.

Jak skorzystać z produktu?

Wystarczy zarejestrować się na stronie, nagrać 5-minutowy filmik prezentujący pomysł i zespół, który za nim stoi, a następnie wypełnić i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursowej
pfrsa.pl/aplikacjejutra

Warunki RODO

Warunki RODO