Dostępny Ulga Nowe inwestycje Ministerstwo Rozwoju

Polska Strefa Inwestycji

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Zwolnienie od podatku CIT/PIT

Dla kogo

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorca, MŚP, Duża Firma, Firma zagraniczna

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

do 70% kosztów inwestycji

Wkład własny

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Jeśli planujesz nową inwestycję możesz uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego CIT lub PIT nawet przez 15 lat.

Co musisz wiedzieć?

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji możesz odzyskać koszty inwestycji w niezapłaconym podatku dochodowym w maksymalnej wysokości:

 • do 70% kosztów inwestycji dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • do 60% dla średnich przedsiębiorców,
 • do 50% dla dużych przedsiębiorców.

Ze zwolnienia od podatku CIT lub PIT będziesz mógł korzystać przez 10, 12 lub nawet 15 lat.

O ulgę podatkową możesz ubiegać się na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości Twojej firmy. Warunki dostosowane są do możliwości zarówno małych rodzinnych firm, jak i dużych korporacji.

Polska Strefa Inwestycji to instrument funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która zastąpiła Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Aby skorzystać z produktu musisz planować nową inwestycję w sektorze przemysłu lub nowoczesnych usług dla biznesu, IT, B+R. Nowa inwestycja to:

 • budowa nowego zakładu, lub
 • rozbudowa istniejącego zakładu, lub
 • wprowadzenie nowych produktów do zakładu, lub
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu.

Dodatkowo musisz spełnić kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty inwestycji, które będziesz musiał ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Uzależnione są od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji i wynoszą:

 • od 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców,
 • od 500 tys. zł dla małych przedsiębiorców,
 • od 2 mln zł dla średnich przedsiębiorców,
 • od 10 mln zł dla dużych przedsiębiorców,
 • od 500 tys. zł dla inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, IT, B+R.

Kryteria jakościowe to warunki z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, które Twoja inwestycja musi spełnić. Warunków jest 10, lecz aby uzyskać wsparcie należy spełnić od 4 do 6 punktów, w zależności od lokalizacji.

Jak skorzystać z produktu?

Decyzje o wsparciu wydają Zarządzający Obszarami – czyli 14 spółek, upoważnionych przez Ministra.
Aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek o wsparcie, sprawdź na mapie Polskiej Strefy Inwestycji , z kim się skontaktować.

Dodatkowe informacje

Właścicielem programu jest Ministerstwo Rozwoju i 14 Zarządzających Obszarami.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO