Dostępny MŚP Pożyczka Gwarancja EFG

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Pożyczka z gwarancją EFG

Dla kogo

Dla kogo

MŚP

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

Od 0,8 do 10 mln zł

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Pozyskaj Pożyczkę Antyinflacyjną z częściowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki gwarancją portfelową EFG, której koszt ponosi ARP.

Co musisz wiedzieć?

Możesz uzyskać Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją EFG w kwocie od 0,8 do 10 milionów złotych, która jest przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

Pożyczka w formule obrotowej udzielana jest na okres do 48 miesięcy i z możliwością karencji spłaty kapitału do 3 miesięcy natomiast w formule inwestycyjnej udzielana jest na okres do 120 miesięcy i z możliwością karencji spłaty kapitału do zakończenia inwestycji.

Pożyczka udzielana jest na warunkach rynkowych dla klientów posiadających perspektywiczną zdolność do spłaty. Wymagany poziom zabezpieczenia wynosi min. 120% kwoty pożyczki z czego 70 % może być zabezpieczone gwarancją EFG, której koszt (0,2% p.a.) ponosi ARP. Pozostałe 50% pożyczki zabezpieczysz wykorzystując materialne zabezpieczenia; hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach.

Uzyskując Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją EFG zapłacisz tylko 0,2% prowizji za udzielenie finansowania a nie zapłacisz prowizji za - rozpatrzenie wniosku, - od niewykorzystanej kwoty pożyczki, - od przedterminowej spłaty. 

Stosujemy oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym

Jakie wymagania musisz spełnić?

  • Firma z sektora MŚP;
  • Obroty powyżej 4 mln zł, oraz dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto);
  • Twoja firma na koniec roku 2019 nie była w sytuacji trudnej;
  • W Twojej firmie prowadzona jest pełna księgowość.

Jak skorzystać z produktu?

Wypełnij wniosek na stronie.

Wniosek zostanie przeanalizowany przez zespół ekspertów, którzy zbadają m.in. dopasowanie transakcji do Twoich potrzeb. Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, razem z ARP przejdziesz proces uzgodnienia warunków pożyczki. Po podjęciu przez ARP SA pozytywnej decyzji o finansowaniu następuje zawarcie umowy i ustanowienie zabezpieczeń. Po tych krokach pożyczka zostaje uruchomiona.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy obecni lokalnie –  kontakt do dedykowanego i kompetentnego doradcy znającego specyfikę lokalnego rynku znajduje się na stronie.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO