Dostępny Pożyczka Pożyczka na firmę BGK

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie: Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Pożyczka

Dla kogo

Dla kogo

Osoba prywatna

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

ok. 140 000 zł

Wkład własny

Wkład własny

nie

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Dzięki pożyczce łatwiej rozpoczniesz swój biznes. Będziesz mógł sfinansować wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, takie jak np. zakup sprzętu, zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia, np. czynsz za lokal.

Co musisz wiedzieć?

Program skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych, poszukujących pracy absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dzięki pożyczce łatwiej rozpoczniesz swój biznes. Pożyczka pozwoli Ci sfinansować wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, takie jak np. zakup sprzętu, towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia, np. czynsz za lokal, czy środek transportu.

Korzystając z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:

 • otrzymujesz finansowanie z korzystnym, niskim oprocentowaniem. Wysokość oprocentowania sprawdź tu.
 • nie ponosisz opłat i prowizji z tytułu udzielenia oraz obsługi pożyczki;
 • masz możliwość skorzystania z bezpłatnych usług szkolenia i doradztwa na etapie ubiegania się o pożyczkę oraz po podpisaniu umowy (do 6 miesięcy);
 • możesz rozłożyć spłatę pożyczki na okres 7 lat z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę. Jak to wygląda w praktyce? To bardzo proste.

Np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:

 • każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł
 • w przypadku pozytywnej decyzji, każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą
 • podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
 • otrzymuje wypłatę środków

a następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Jakie wymagania musisz spełnić?

O pożyczkę mogą ubiegać się niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych;
 • poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni do czterech lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowane osoby bezrobotne;
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli prowadziłeś/-aś już kiedyś działalność gospodarczą, również możesz ubiegać się o pożyczkę z „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, o ile przestałeś ją prowadzić co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Zabezpieczenia pożyczki to:

 • weksel własny pożyczkobiorcy;
 • poręczenia osób fizycznych.

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynął lub wpłynie negatywnie na sytuację podmiotu.

O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

Jak skorzystać z produktu?

Aby uzyskać pożyczkę, należy zgłosić się do instytucji finansującej, działającej w województwie, w którym planujesz prowadzić firmę (lista instytucji udzielających finansowanie w danym regionie znajduje się na stronie w zakładce ”Instytucje finansujące”) i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO