Dostępny Szkolenia Networking

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

bezterminowo

Co zyskujesz

• Możesz współpracować w zakresie porozumień edukacyjnych • Partycypujesz w określaniu obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada • Masz wpływ na zapotrzebowanie na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy i przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw

Co musisz wiedzieć?

Każda Rada ds. Kompetencji musi uwzględniać co najmniej następujące zadania:

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
  • współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
  • określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
  • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
  • przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
  • opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
  • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach

Jakie wymagania musisz spełnić?

Wymagania przystąpienia do rad dla poszczególnych sektorów opisane są na ich stronach internetowych. Listę Rad dla poszczególnych sektorów możesz znaleźć na stronie internetowej PARP.

Jak skorzystać z produktu?

Zapoznaj się z ofertą Sektorowych Rady ds. Kompetencji na stronie internetowej PARP.

Dodatkowe informacje

Ponad 50% Polaków posiada wyższe wykształcenie, mimo tego aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie EDUKACJI, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Katalizatorem tych wszystkich działań są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO