Wstrzymany Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

Dla kogo

MŚP, Duża firma

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

30 kwietnia 2021r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Konieczność spełnienia Testu Prywatnego Inwestora

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi firma pozyska kapitał na realizację inwestycji m.in: środki na bieżącą działalność operacyjną, w szczególności m. in. finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, regulowanie wynagrodzeń, innych kosztów operacyjnych, zobowiązań publiczno-prawnych; podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć; finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym; inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

Finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy zapewnieniu środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Finansowanie może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci:

  • udziałów lub akcji;
  • warrantów subskrypcyjnych;
  • obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.

Warunki finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych uwzględniają:

  • udział PFR w kwocie finansowania nie przekraczający 50% łącznie pozyskanego przez przedsiębiorstwo finansowania;
  • finansowanie na innych warunkach z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora.

Finansowanie może zostać udzielone do maksymalnej kwoty 1 miliarda złotych.

W celu uzyskania Finansowania Programowego Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 30 kwietnia 2021 r. Okres udostępniania: od daty spełnienia warunków zawieszających do nie później niż 30 września 2021 r
 

Mechanizm wyjścia PFR z inwestycji kapitałowej zostanie uzgodniony indywidualnie z przedsiębiorcą i może on obejmować m.in. sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, realizację opcji kupna akcji/udziałów przez przedsiębiorcę bądź sprzedaż akcji/udziałów na rzecz podmiotu trzeciego.

Finansowanie kapitałowe obejmujące pożyczki oraz obligacje zamienne na akcje udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. Maksymalny okres finansowania w formie pożyczek i obligacji zamiennych na akcje wynosi 7 lat.

Celem finansowania inwestycyjnego na zasadach rynkowych jest w szczególności:

  • zapewnienie środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa;
  • sfinansowanie podwyższenia kapitału wspólnie z obecnym właścicielem(ami) w celu sfinansowania transakcji fuzji lub przejęć;
  • finansowanie realizacji lub kontynuacji inwestycji o charakterze rozwojowym;
  • inne cele zaakceptowane przez PFR, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach uzgodnionych limitów.

Jak skorzystać z produktu?

Wypełnij wniosek na stronie https://pfrsa.pl/tarcza250

Dodatkowe informacje  

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie Programu.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO