Dostępność: Wstrzymany Wsparcie finansowe Innowacje PARP

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) oraz konsorcja MŚP

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

Data dostępności

Nabór do 15.01.2020

Diamond icon

Co zyskujesz

Otrzymasz dofinansowanie na stworzenie innowacyjnego produktu i wprowadzenie go pod wspólną marką.

Co musisz wiedzieć?

 • Otrzymasz środki na sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych* w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS);
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić minimum 5 mln PLN;
 • Katalog kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Regulaminie Konkursu;
 • Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu;
 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu, a także od rodzaju wnioskowanej pomocy.

* Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta różnych podmiotów, funkcjonująca jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Biorąc udział w konkursie, pozyskasz środki, które możesz przeznaczyć na sfinansowanie:

 • projektów obejmujących łącznie:
  - inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
  - opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu;
 • projektów tworzących i rozwijających innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu).

Jakie wymagania musisz spełnić?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • konsorcja mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw:
  - składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców;
  - z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy.
 • samodzielny wnioskodawca MSP:
  - produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia.

Jak skorzystać z produktu?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

 1. Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania.
 2. Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.
 4. Poczekaj na kwalifikację projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z naszymi konsultantami – 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Zapraszamy również na stronę www.

Warunki RODO

Warunki RODO