Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje Konsorcja

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) oraz konsorcja MŚP

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska Wschodnia

Data dostępności

29.08.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Otrzymasz dofinansowanie na stworzenie innowacyjnego produktu i wprowadzenie go pod wspólną marką.

Co musisz wiedzieć?

 • Otrzymasz środki na sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych* w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS),
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych musi wynosić minimum 5 mln PLN,
 • Katalog kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Regulaminie konkursu,
 • Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu,
 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu a także od rodzaju wnioskowanej pomocy .

* Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.

 

Co zyskasz?

Biorąc udział w konkursie pozyskasz środki które możesz przeznaczyć na sfinansowanie:

 • projektów obejmujących łącznie:
  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, 
 • projektów tworzących i rozwijających innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu):
  • realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie),
  • dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

 

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:
  • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców,
  • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy.
 • Samodzielny wnioskodawca MSP:
  • produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia.

 

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach:

 • Runda I: start: 28.02.2019, zakończenie: 30.04.2019
 • Runda II: start: 1.05.2019,  zakończenie: 30.06.2019
 • Runda III: start: 1.07.2019, zakończenie: 29.08.2019

 

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego, • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online,
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Warunki RODO

Warunki RODO