Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport KUKE

Ubezpieczenie należności – Pakiet na rozwój

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenia

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomyśl o bezpieczeństwie swoich transakcji i zabezpiecz się przed brakiem płatności ze strony kontrahentów.

Co musisz wiedzieć?

Korzystając z rozwiązania oferowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), możesz uzyskać zabezpieczenie firmy przed nieotrzymaniem płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę od wszystkich kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową, zarówno tych w kraju, jak i za granicą – jedną polisą ubezpieczysz wszystkie należności.

Zaletami tego ubezpieczenia są:

  • ochrona, która obejmuje również należności powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
  • zasięg pokrywający większość krajów świata, z wyłączeniem tych o podwyższonym ryzyku politycznym – dla nich powstała Polisa na Wschód;
  • windykacja wszystkich należności od objętych ochroną kontrahentów (za odzyskanie ubezpieczonych należności nie pobieramy opłat);
  • jedyny koszt w całym okresie obowiązywania polisty to składka ubezpieczeniowa płatna w ratach (miesięcznych lub kwartalnych).

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest zawsze indywidualnie na podstawie kilku elementów. W największym stopniu zależy ona od wielkości sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia, ale ważna jest także branża, w której działa firma oraz liczba i wysokość przyznanych limitów kredytowych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Pakiet jest przeznaczony dla polskich firm, które sprzedają towary lub usługi w kraju i w eksporcie z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim).

Jak skorzystać z produktu?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia. Umowa obowiązuje bezterminowo lub przez okres wskazany w warunkach szczegółowych.

Oferujemy Ci transparentny model współpracy. Można go przedstawić w 4 punktach:

  1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta dokonywana przez analityków na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie i podanej wysokości limitu kredytowego.
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia na 12 miesięcy i zapłata składki (w miesięcznych lub kwartalnych ratach).
  3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta. W przypadku braku płatności należy zwrócić się do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych.
  4. Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Więcej informacji na stronie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej KUKE.

Warunki RODO

Warunki RODO