Dostępność: Dostępny Webinarium Wsparcie Finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250

Webinaria: Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Dla kogo

MŚP i Duże Firmy

Rodzaj wsparcia

Doradztwo i szkolenia

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Diamond icon

Co zyskujesz

Dzięki webinariom dowiesz się, na jakich zasadach przyznawane jest finansowanie z Tarczy Finansowej PFR. Pomożemy wyjaśnić wątpliwe kwestie związane z Programem. Pokażemy również, jak wypełniać wnioski. Będziesz miał możliwość zadać pytanie dotyczące Twojej firmy, na które eksperci postarają się odpowiedzieć podczas webinariów.

Co musisz wiedzieć?

W związku z panującą sytuacją oraz wprowadzeniem przepisów Tarczy Antykryzysowej Grupa PFR została powołana do łagodzenia ekonomicznych skutków panującej epidemii. W ramach Tarczy powstały dedykowane instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w skutek pandemii. Jednym z nich, dedykowanym dla dużych firm jest Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Podczas webinariów będziemy prezentować produkty oferowane w ramach Programu, przekazywać praktyczne informacje na temat tych instrumentów oraz adresować pytania przedsiębiorców dotyczące konkretnych rozwiązań.  

Co zyskują uczestnicy webinariów?

Zostaniesz wyposażony w praktyczną wiedzę na temat oferowanych produktów finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm. Poznasz kryteria, które musi spełnić twoje przedsiębiorstwo. Dowiesz się, jak wygląda proces wnioskowania oraz uzyskasz informację, jak podjąć następne kroki

Do kogo skierowane są webinaria?

  • MŚP (150 pracowników, roczny obrót za 2019r. przekracza 100 mln zł);
  • Duża firma (249 pracowników z wyłączeniem właściciela lub obrót przekraczający 50 mln EUR oraz suma bilansowa za 2019r. przekracza 43 mln EUR)

Jak skorzystać z produktu?

Chcesz dowiedzieć się, co oferuje Tarcza Finansowa PFR Dla Dużych Firm? Jakie kryteria musi spełniać Twoja firma aby skorzystać z programu? Czym się różnią poszczególne instrumenty finansowe?

Rozmowy będą także rejestrowane na kanale YT PFR:

Dodatkowe informacje  

Szczegóły Programu dla Dużych Firm znajdują się w Regulaminie Programu.

Podobne produkty

Polecane

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych

Pomocowe Instrumenty Kapitałowe udzielane w Reżimie Pomocy Publicznej służące podwyższeniu kapitału zakładowego firmy bezpośrednio bądź pośrednio przez PFR w roli inwestora o wartości do 1mld zł. Celem finansowania jest umożliwienie Beneficjentowi przywrócenia stabilnej struktury finansowania, która została zachwiana, w szczególności poprzez konieczność ograniczenia lub wstrzymania produkcji lub świadczenia usług oraz wstrząsy popytowe będące skutkiem COVID-19. Oferowane formy finansowania: Instrument Kapitałowy - objęcie/nabycie bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów Beneficjenta przez PFR, w tym poprzez subskrypcję warrantów i ich dalszą konwersję na kapitał zakładowy Beneficjenta, zarówno w spółkach publicznych, jak i niepublicznych, Instrument Zamienny - pożyczka zamienna lub obligacje zamienne PFR będzie uprawniony do objęcia lub zakupu zarówno akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych (​​rozwiązaniem preferowanym będą akcje zwykłe). PFR nie zakłada zakupu akcji bez prawa głosu. Zasadniczo PFR zakłada, że ​​nowe akcje będą miały takie same uprawnienia jak dotychczasowe. W niektórych przypadkach o wyższym ryzyku PFR może wymagać preferencji w zakresie wypłaty dywidendy lub likwidacji.
Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Rynkowe Instrumenty Kapitałowe

Warunki RODO

Warunki RODO