Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia Innowacje

Wsparcie dla dużych firm

Rodzaj finansowania

Wsparcie dla dużych firm

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Skorzystaj z propozycji wspierających finansowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dużych firmach.

Duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) to naturalny partner w ekspansji innowacji w Polsce. Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje szeroki wachlarz propozycji wspierających finansowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dużych firmach.

Zaletami współpracy z ARP są: uwiarygodnienie poprzez współpracę ze strategiczną spółką Skarbu Państwa, indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia, potencjał pozyskania nowych rynków zbytu w wyniku współpracy z siecią spółek powiązanych z ARP i Skarbem Państwa, optymalizacja kosztów ekspertyz projektowych.

Warunkiem wsparcia projektu przez ARP jest wykorzystanie polskiej myśli technologicznej oraz produkcja na terenie Polski. Współpraca jest oferowana na etapie wdrożenia na skalę przemysłową. Proponowana innowacja musi posiadać odpowiednio wysoki poziom gotowości technologicznej – TRL minimum 6 (Technology Readiness Level). Istotnym czynnikiem jest także potencjał rozwojowy i dobra kondycja finansowa przyszłego partnera biznesowego.

ARP w ramach swoich działaniach na rzecz wzrostu innowacyjnych przedsięwzięć rozważa również wsparcie spółek celowych i nowo zakładanych. ARP wspiera finansowo projekty innowacyjne na zasadzie indywidualnej analizy zapotrzebowania na kapitał. W ramach pomocy możliwe jest zarówno wejście kapitałowe, jak i pomoc w pozyskaniu finansowania dłużnego. Pożądanym efektem współpracy jest również pozyskanie koinwestorów do finansowania wdrożenia rozwiązania innowacyjnego.

Okres inwestycji ARP wynosi standardowo 5-7 lat.

Biuro Rozwoju i Innowacji:

Włodzimierz Pomierny
tel.(+48 22) 695 37 72
wlodzimierz.pomierny@arp.pl

Marzena Wydryszek
(+48 22) 583 84 14
marzena.wydryszek@arp.pl

Anna Zdzieborska
(+48 22) 583 84 15
anna.zdzieborska@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO