Dostępny Emerytura Oszczędzanie PFR TFI

Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Dla kogo

Dla kogo

Startup, Mikroprzedsiębiorca, MŚP, Duża firma, Samorząd

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

bezterminowo

Co zyskujesz

Wdrożenie i obsługa PPK to duże wyzwanie, dlatego w PFR TFI możesz liczyć na kompleksowe wsparcie oraz narzędzia, które ułatwią uruchomienie i prowadzenie programu.

Co musisz wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny program długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Oszczędności w PPK są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. Program jest obowiązkowy dla pracodawcy, ale dobrowolny dla pracownika.

Wpłaty są obliczane od wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i przekazywane co miesiąc przez pracodawcę. Dodatkowo od państwa uczestnik otrzyma jednorazową wpłatę powitalną, a raz w roku dopłatę roczną.

Wpłaty do PPK pochodzą z 3 źródeł:

Jakie wymagania musisz spełnić?

Utworzenie PPK jest co do zasady obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, co oznacza, że może w nich uczestniczyć aż 11 milionów pracowników.

Jak skorzystać z produktu?

Umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI można podpisać za pomocą formularza online. Cały proces zajmie zaledwie kilkanaście minut.

Wdrożenie PPK w nowo powstałej firmie

Każdego dnia w Polsce powstaje około 1000 firm. One także są zobowiązane do utworzenia PPK, jeśli zatrudniają pracowników. Obowiązują je indywidualne terminy wdrożenia. Na podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika mają czas najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia tej osoby.

Pracownicze plany kapitałowe w nowej firmie

Zmiana instytucji zarządzającej na PFR TFI

Poziom obsługi, oferowane wsparcie oraz narzędzia, a także osiągane wyniki inwestycyjne w każdej instytucji finansowej zarządzającej PPK mogą być różne. Pamiętaj, że w każdej chwili w porozumieniu z pracownikami możesz przenieść zarządzanie PPK do PFR TFI. Cały proces to tylko kilka etapów:

Dodatkowe informacje

Dlaczego warto utworzyć PPK w PFR TFI?

Profesjonalny zespół do obsługi firmy

Pomoże Ci przejść przez cały proces wdrożenia PPK, przeszkoli z procedur i systemów, przekaże wzory formularzy, deklaracji i materiały dla pracowników – wszystko po to, żebyś miał jak najmniej pracy.

Nowoczesny i intuicyjny system iPPK do obsługi programu

System pozwala na:

 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK,
 • rejestrację pracowników,
 • obsługę dyspozycji składanych przez pracowników,
 • przekazanie plików z wpłatami,
 • generowanie raportów,
 • zarządzanie uprawnieniami osób do obsługi PPK,
 • wymianę plików generowanych przez najpopularniejsze na rynku systemy kadrowo-płacowe (CSV, XLSX, XLS, XML, TXT),
 • integrację z większością dostępnych na rynku systemów kadrowo-płacowych poprzez API, co umożliwia automatyzację procesów i ograniczenie zaangażowania ze strony pracodawców.

Pomoc w wypełnieniu obowiązków pracodawcy:

 • informacyjnych – podpowiemy, o czym i kiedy należy poinformować pracowników,
 • obsługa dyspozycji – wskażemy, które dyspozycje przyjmuje pracodawca, a które uczestnik powinien złożyć do PFR TFI. Poinformujemy, od kiedy złożone deklaracje są skuteczne,
 • zgłaszanie pracowników i aktualizacja listy zgłoszonych – przekażemy informację, kiedy i jak tego dokonać oraz kogo należy uwzględnić,
 • obliczanie wpłat – powiemy, kiedy należy potrącić je z wynagrodzenia, kiedy i jak wysłać do funduszu,
 • archiwizacyjne – pomożemy wypełnić obowiązki związane z archiwizacją wpłat i wskażemy, które dokumenty i jak długo powinny być przechowywane.

Szkolenia i materiały informacyjne

Prowadzimy kompleksowe szkolenia dla pracodawców oraz ich pracowników zarówno w siedzibie firmy, jak i online. Osobom odpowiedzialnym za wdrożenie PPK przedstawimy szczegółowe zagadnienia związane z obsługą programu i działaniem systemu iPPK, a pracownikom pokażemy korzyści z uczestnictwa w programie oraz możliwości serwisu IAT FI przeznaczonego dla uczestników PPK. W zależności od potrzeb przekażemy też broszury informacyjne i plakaty, mailing informacyjny, cykl artykułów o PPK, filmy edukacyjne.

Efektywność w zarządzaniu środkami

W PFR TFI środkami zgromadzonymi w ramach PPK zarządza zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w długoterminowym inwestowaniu. Procesy zarządzania aktywami funduszu, ryzykiem oraz bezpieczeństwem realizujemy w oparciu o najwyższe standardy. 

 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO