cezariusz-lesisz

Cezariusz Lesisz

Członek Rady

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Cezariusz Lesisz jest absolwentem kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, studiował także budownictwo lądowe na Politechnice Wrocławskiej. Kształcił się w Stanach Zjednoczonych – na Brooklyn College (kierunek Computer Science). Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi oraz nadzorze spółek prawa handlowego. Przez ponad 20 lat aktywnie działał w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i USA. Umożliwiło to zdobycie kompetencji w zakresie negocjacji, realizacji kontraktów w obszarze nieruchomości i inwestycji budowlanych. Dzięki zagranicznej praktyce dysponuje szeroką wiedzą na temat specyfiki amerykańskich procesów społeczno-gospodarczych.

Od grudnia 2016 roku do listopada 2018 roku członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Warunki RODO

Warunki RODO