Grażyna Ciurzyńska

Członek Rady

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Grażyna Ciurzyńska ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenie zarządcze w bankowości. Pracowała na stanowiskach menadżerskich m.in. Powszechnego Banku Kredytowego, Kredyt Banku, Banku BGŻ i BGŻ BNP Paribas zarządzając wieloma obszarami - bankowości korporacyjnej, produktów detalicznych, kart płatniczych, a także odpowiadała za współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi. Ostatnio kierowała Departamentem Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie nadzorowała wdrażanie polityki inwestycyjnej, procesy obsługi i współpracę z inwestorami oraz instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy. Obecnie pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Grażyna Ciurzyńska jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Przez ponad piętnaście lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH.

Warunki RODO

Warunki RODO