joanna-zembaczynska-swiatek

Joanna Zembaczyńska-Świątek

Członek Rady

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Joanna Zembaczyńska-Świątek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości związana od 2004 r., początkowo jako specjalista, kierownik sekcji, następnie jako zastępca dyrektora.

Od 2016 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów w PARP. Była odpowiedzialna za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej w programach realizowanych przez Agencję oraz roli Operatora Programu w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Do jej zadań należało m.in. opracowywanie rozwiązań dla realizowanych przez Agencję Programów; koordynowanie prac nad porozumieniami programowymi; koordynowanie prac w zakresie dokumentów programowych, wytycznych i aktów prawnych dotyczących realizowanych programów; monitorowanie i sprawozdawczość z realizowanych programów; zarządzanie procedurami w Agencji dotyczącymi realizowanych programów.

W latach 2003-2004 pracowała w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Jest absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu programów przedakcesyjnych i strukturalnych UE oraz zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Warunki RODO

Warunki RODO