pawel-nierada

Paweł Nierada

Wiceprzewodniczący Rady

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital, corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Ma bogate doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne, emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych, a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.

Karierę rozpoczął w połowie lat 90-tych pracując dla wiodących instytucji finansowych i firm konsultingowych takich jak ING, Credit Suisse First Boston, NM Rothschild, Deloitte czy ERSTE Bank Group, gdzie osiągnął stanowiska kierownicze. Obecnie w BGK nadzoruje piony: finansów, rynków finansowych i kapitałowych oraz pion informatyki. Nadzoruje także Departament Badań i Analiz oraz Departament Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo jest członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza (3 Seas Initiative Investment Fund).

Do objęcia roli w BGK był aktywnym ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa energetycznego. Często występuje jako panelista na konferencjach w kraju i za granicą oraz komentuje w mediach tematy rynków kapitałowych oraz sektora paliwowo-energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).

Warunki RODO

Warunki RODO