15 mln na szkolenie MŚP z zamówień publicznych

PARP
15 mln na szkolenie MŚP z zamówień publicznych

Jeszcze do 21 października br. będzie można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą brać czynny udział w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych, które zostaną wyłonione w konkursie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu:

  • zamówień publicznych w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień,
  • prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór został przedłużony i potrwa do 21 października 2019 r., godz. 10:00.

W puli konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” znajduje się 15 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Więcej informacji

PARP
Poprzedni artykuł
Corporate-Startup Mixer: Nanotechnologia
Dzień Polskiego Przemysłu Obronnego z Obszaru IT
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO