Forum Zielonych Inwestycji PFR - podsumowanie działań strategii PFR Green Hub

PFR S.A.
Ludzie-Green-Hub-news

4 września 2023 roku, podczas konferencji Forum Zielonych Inwestycji PFR, przedstawiciele spółki i jej partnerzy podsumowali dotychczasowe działania w ramach strategii PFR Green Hub. Jej celem jest wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez inwestycje w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i nowych technologii.

Spotkanie było okazją do przedstawienia konkretnych działań i inwestycji, zrealizowanych wspólnie z kluczowymi partnerami.

3 lata temu włączyliśmy transformację energetyczną do strategii PFR, jako jej istotny element. W ramach PFR Green Hub działamy aktywnie w kilku obszarach: inwestycji bezpośrednich, funduszy Venture Capital, wsparcia zielonych innowacji oraz inwestycji ekologicznych w firmach oraz samorządach. Zależy nam, aby gospodarka Polski przeszła szybko i sprawnie przez transformację energetyczną. To będzie jeden z naszych priorytetów przez kolejne lata

- podsumował Paweł Borys, Prezes Zarządu PFR S.A., podczas przemówienia pt. „PFR Green Hub – od strategii do zielonej gospodarki”, którym otworzył konferencję.

Do udziału w panelu dyskusyjnym „Partnerzy PFR: potencjał i wyzwania związane z transformacją energetyczną” zaprosiliśmy naszych klientów:

  • Łukasza Dziekońskiego – Partnera Zarządzającego w Montis Capital sp. z o.o.,
  • Konrada Nowaka – Prezesa Zarządu MPEC Olsztyn sp. z o.o.,
  • Tomasza Sęka – Członka Zarządu R.Power S.A., oraz
  • Krzysztofa Zdziarskiego – Prezesa Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

Prelegenci opowiedzieli o perspektywach rozwoju swoich firm, możliwościach współpracy w ramach partnerstwa z PFR, wyzwaniach i kluczowych czynnikach dla rozwoju OZE, przyszłości zielonego wodoru oraz roli funduszy VC w tych procesach. Rozmowę z gośćmi poprowadził Piotr Bogus – Dyrektor Zarządzający Pionem Inwestycji w PFR S.A.

Konferencja była też okazją do zaprezentowania zaangażowania i różnorodności obszarów zielonych projektów PFR, co wybrzmiało podczas panelu dyskusyjnego „Ludzie Green Hub: wszechstronne wsparcie dla polskich firm”, w którym udział wzięli:

  • Eliza Kruczkowska – Dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji, PFR S.A.
  • Małgorzata Walczak – Dyrektorka Inwestycyjna, PFR Ventures sp. z o.o.,
  • Dariusz Samolej – Dyrektor Biura w Departamencie Inwestycji, PFR S.A.,
  • Marcin Borek – Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, PFR S.A.,
  • Tomasz Tomasiak – Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, PFR S.A.

Przedstawiciele PFR opowiadali o wyzwaniach związanych z działaniami z perspektywy: współpracy z samorządami, partnerami prywatnymi, funduszami jak również obszarem startupów i innowacji.

Konferencję podsumował Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Zarządu PFR i pomysłodawca strategii PFR Green Hub w swoim wystąpieniu „Od biogazowni po elektromobilność – jak skorzystać na transformacji energetycznej?”.

Bez dostępu do OZE Polska będzie coraz szybciej tracić swoją atrakcyjność w przyciąganiu i utrzymywaniu na swoim rynku zwłaszcza firm zaawansowanych technologicznie. Założeniem Green Hub jest integrowanie instytucji, samorządów i firm działających na rynku energetycznym, aby wspólnie dążyć do rozwoju polskiego łańcucha wartości i wpływać na poprawę jakości życia Polaków

​- podsumował Bartłomiej Pawlak, dziękując również wszystkim ​osobom zaangażowanym ​w rozwój i funkcjonowanie strategii.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu wysokiego szczebla, start-upów, samorządów, a także inwestorzy i partnerzy technologiczni.

Więcej o strategii na stronie: https://pfr.pl/pfr-green-hub.html 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Urugwaj - inwestycje, handel i perspektywy biznesowe
PARP uruchamia nabór do konkursu „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO