Rusza kolejny nabór dla MŚP do projektu System Wczesnego Ostrzegania

PARP
System_Wczesnego_Ostrzegania_news_parp

10 maja po raz kolejny został otwarty nabór do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla podmiotów, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Dedykowany jest również dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

To już V edycja naboru do projektu SWO. Dotychczas uczestnicy projektu zrealizowali 260 usług rozwojowych i systematycznie zapisują się na kolejne szkolenia i usługi doradcze. Zgłoszenia, w obecnie trwającym naborze, można składać do końca maja tego roku.  Przedsiębiorcy, po zakwalifikowaniu do programu, uzyskają dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł. Warto podkreślić, że nie jest wymagany wkład własny

– komentuje Dariusz Budrowski, Prezes PARP.  


Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
    lub
  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie, 
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach w ramach całego projektu SWO to 37 mln zł.

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej. 

Nabór prowadzony jest w terminie: 10 maja 2022 roku od godziny 12.00 do 31 maja 2022 roku do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO. 
 

 

 

PARP
Poprzedni artykuł
Gwarancje KUKE na 110 mln euro na budowę promów dla polskich armatorów
Webinarium PAIH: Sektor mrożonek w Polsce i w Singapurze
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO