Raport Biura Analiz Oszczędzanie

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2020 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Kwartalne rachunki finansowe NBP publikowane są z dość dużym opóźnieniem, jednakże niektóre składniki aktywów finansowych można śledzić w innych źródłach. Tak jest w przypadku depozytów gospodarstw domowych, które można znaleźć w comiesięcznej informacji o podaży pieniądza. Na podstawie miesięcznych danych z podaży pieniądza widać, że gospodarstwa domowe jeszcze zwiększają gromadzenie środków na depozytach. Wartość depozytów w sierpniu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 731.293 mln PLN, tj. była o 21,1% większa niż rok wcześniej i o 14,7% większa niż na koniec I kwartału br.
  • Od listopada 2016 r. czyli od 46 miesięcy, średnie oprocentowanie depozytów jest niższe od wskaźnika inflacji. Dane z sierpnia 2020 r. wskazują na średnie oprocentowanie na poziomie 0,1% przy inflacji sięgającej 2,9%.
  • Wartość aktywów netto Otwartych Funduszy Emerytalnych zwiększyła się na koniec lipca do 134.076,6 mln PLN, tj. była o 2,2% większa niż na koniec lipca br. i jednocześnie o 12,1% niższa niż w sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni Poprzedni
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 41)
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 40)
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 43)

Michał Kolasa

28 października 2020

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 42)

Michał Kolasa

22 października 2020

Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 41)

Warunki RODO

Warunki RODO