raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecien 2024 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecien 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi NBP o podaży pieniądza M3 wartość depozytów gospodarstw domowych w lutym 2024 r. ukształtowała się na poziomie 853.808 mln PLN. Wartość depozytów w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 1,7%, a w ujęciu rocznym o 9,5%. Był to czwarty z rzędu wzrost wartości depozytów w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym depozyty wzrosły 7. miesiąc z rzędu.
  • Stan kont emerytalnych w ZUS ogółem (I filar) wyniósł na koniec 2023 r. 3.236,7 mld zł. W porównaniu do 2022 r. stan kont emerytalnych wzrósł o 10,3%, co jest najwyższą dynamiką od 2009 r. (+16,2% rdr.). Suma środków zewidencjonowanych na subkontach na koniec 2023 r. wyniosła 781,2 mld zł, tj. była o 15,5% wyższa niż na koniec 2022 r. W  obu przypadkach mówimy o najwyższych wartościach w historii dostępnych danych. 
  • Wartość aktywów netto w OFE wyniosła na koniec lutego 2024 r. 217.497 mln PLN, tj. była na najwyższym poziomie od momentu reformy OFE. W ujęciu miesięcznym aktywa były o 5,7% większe. W ujęciu rocznym aktywa wzrosły 11. miesiąc z rzędu, tym razem o 32,9%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium polskie meble - marzec 2024 r.
Zestawienie danych o rynku energii - kwiecień 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO