15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia półtorej dekady i kolejne wyzwania rozwojowe

Paweł Dobrowolski
15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia półtorej dekady i kolejne wyzwania rozwojowe

Ostatnie 15 lat każdy z nas zapamiętał inaczej, filtrując rzeczywistość poprzez pryzmat swoich osobistych doświadczeń – w takim przypadku najlepsza jest liczba, która opisuje otaczający nas świat ze sprawiedliwością ślepej Temidy.

W 2004 r. Produkt Krajowy Brutto skorygowany o siłę nabywczą pieniądza na głowę mieszkańca wynosił ledwie 42,8%., lecz w 2018 r. było to już 60,8%. W przypadku średniej unijnej przedmiotowy wskaźnik oscyluje ok. 70%.

Unia Europejska to nie tylko większy rynek, ale również wspólne regulacje gospodarcze, standardy techniczne i rozwiązania instytucjonalne, z których wiele przyczynia się do przyspieszenia rozwoju Polski. Meksyk wdraża reformy dłużej niż Polska, ale nas dodatkowo łączą z sąsiadami wspólne instytucje. W rezultacie wyprzedziliśmy Meksyk w PKB na głowę.

Wzrost gospodarczy umożliwia dbanie o najsłabszych. Pomiędzy rokiem 2004 a 2017 Polska odnotowała największy spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród państw UE. Jednocześnie oficjalny dług publiczny Polski w relacji do PKB jest poniżej przeciętnego długu publicznego w UE i strefie euro. A od roku 2004 odnotował jeden z najmniejszych przyrostów w UE.

Lecz nigdy nie jest tak żeby nie mogło być lepiej. Polska gospodarka potrzebuje sprawniejszego poboru podatków i prostszego prawa podatkowego. Do wyzwań należy również podniesienie wydajności produkcji poprzez nie tylko import i wdrożenie nowych technologii, ale również ich samodzielne wytworzenie w postaci innowacji. Nie można również pominąć zagadnienia starzenia się i emigracji Polaków, co implikuje problemy o charakterze demograficznym mające swe odbicie w przyszłości polskich emerytów. Dziś godne emerytury bez nadmiernych podatków to jedno z głównych wyzwań rozwojowych Polski.

Zapraszamy do pełnej wersji raportu 15 lat Polski w Unii Europejskiej.

Paweł Dobrowolski
Poprzedni Poprzedni
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 24)
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 24)

Michał Kolasa

24 czerwca 2021

Innowacyjność Polski - czerwiec 2021

Michał Kolasa

22 czerwca 2021

Raport specjalny - Usługi w gospodarce i handlu zagranicznym Polski.

Warunki RODO

Warunki RODO