15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia półtorej dekady i kolejne wyzwania rozwojowe

Paweł Dobrowolski
15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia półtorej dekady i kolejne wyzwania rozwojowe

Ostatnie 15 lat każdy z nas zapamiętał inaczej, filtrując rzeczywistość poprzez pryzmat swoich osobistych doświadczeń – w takim przypadku najlepsza jest liczba, która opisuje otaczający nas świat ze sprawiedliwością ślepej Temidy.

W 2004 r. Produkt Krajowy Brutto skorygowany o siłę nabywczą pieniądza na głowę mieszkańca wynosił ledwie 42,8%., lecz w 2018 r. było to już 60,8%. W przypadku średniej unijnej przedmiotowy wskaźnik oscyluje ok. 70%.

Unia Europejska to nie tylko większy rynek, ale również wspólne regulacje gospodarcze, standardy techniczne i rozwiązania instytucjonalne, z których wiele przyczynia się do przyspieszenia rozwoju Polski. Meksyk wdraża reformy dłużej niż Polska, ale nas dodatkowo łączą z sąsiadami wspólne instytucje. W rezultacie wyprzedziliśmy Meksyk w PKB na głowę.

Wzrost gospodarczy umożliwia dbanie o najsłabszych. Pomiędzy rokiem 2004 a 2017 Polska odnotowała największy spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród państw UE. Jednocześnie oficjalny dług publiczny Polski w relacji do PKB jest poniżej przeciętnego długu publicznego w UE i strefie euro. A od roku 2004 odnotował jeden z najmniejszych przyrostów w UE.

Lecz nigdy nie jest tak żeby nie mogło być lepiej. Polska gospodarka potrzebuje sprawniejszego poboru podatków i prostszego prawa podatkowego. Do wyzwań należy również podniesienie wydajności produkcji poprzez nie tylko import i wdrożenie nowych technologii, ale również ich samodzielne wytworzenie w postaci innowacji. Nie można również pominąć zagadnienia starzenia się i emigracji Polaków, co implikuje problemy o charakterze demograficznym mające swe odbicie w przyszłości polskich emerytów. Dziś godne emerytury bez nadmiernych podatków to jedno z głównych wyzwań rozwojowych Polski.

Zapraszamy do pełnej wersji raportu 15 lat Polski w Unii Europejskiej.

Paweł Dobrowolski
Poprzedni artykuł
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - luty 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO