Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków

Michał Kolasa
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych. Materiał składa się z trzech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.

Raport składa się z samych ciekawych informacji, poniżej trzy wybrane:

  • Polskie gospodarstwa domowe są na czwartym miejscu w UE jeśli chodzi o poziom zgromadzonej gotówki. Wartość gotówki, wyrażonej jako % PKB, wyniosła w II kw. 2019 r. 9,6% (wobec 5,9% unijnej średniej).
  • Średnie oprocentowanie depozytów bieżących od listopada 2016 r. pozostaje na poziomie niższym niż inflacja.
  • Na koniec 2018 r. liczba IKE wyniosła 995.741 sztuk i była o 4,6% większa niż rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 8.691.480 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Polska w międzynarodowym handlu towarowym
Branża produkcji baterii i akumulatorów w liczbach
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO