Raport Biura Analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2021 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Miesięczne dane o podaży pieniądza wskazują, że gospodarstwa domowe zgromadziły na depozytach bieżących ponad 800.000 mln PLN. Zgodnie z najnowszymi danymi NBP wartość depozytów bieżących gospodarstw domowych wyniosła na koniec lutego 2021 r. 814.459 mln PLN. Była to kwota o 31,5% wyższa niż w lutym 2020 r. oraz o 10,2% większa niż na koniec III kwartału 2020 r.
     
  • Gospodarstwa domowe gromadzą na depozytach rekordowe środki, mimo że oszczędzanie w bankach w Polsce daje najniższą realną stopę zwrotu w Europie. Szacowane realne oprocentowanie depozytów bieżących na koniec lutego 2021 r. wyniosło -3,6%. Ujemny poziom realnego oprocentowania utrzymuje się w Polsce od grudnia 2016 r.
     
  • Od początku pandemii systematycznie słabnie dynamika kredytów bankowych dla gospodarstw domowych, a jej odczyt w lutym był na najniższym poziomie w tym okresie (1,4%). Mimo tego, obecny spadek dynamiki akcji kredytowej jest mniejszy niż w 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium polskie meble - kwiecień 2021
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 13)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO