Raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - kwiecień 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość depozytów gospodarstw domowych w drugim miesiącu br. ukształtowała się na poziomie 779.841 mln PLN. Od listopada 2022 r. wartość depozytów utrzymuje się na podobnym poziomie. W ujęciu rocznym dynamika pozostała na ujemnym poziomie, ósmy miesiąc z rzędu. Jednocześnie, drugi miesiąc z rzędu, ujemna dynamika spłycała się. W stosunku do analogicznego miesiąca rok temu wartość depozytów była o 11,7% mniejsza (wobec -13,4% rdr. miesiąc wcześniej). W porównaniu do stycznia br. wartość depozytów okazała się o 1,0% większa.
     
  • W żadnym kraju Unii Europejskiej w lutym 2023 r. nie odnotowano dodatniego poziomu realnego oprocentowania depozytów bieżących. W 16 spośród 26 opisywanych krajów realne oprocentowanie wzrosło, co było bardziej efektem spowalniania wzrostu inflacji, a nie faktycznego wzrostu oprocentowania depozytów. Najniższe realne oprocentowanie odnotowano na Węgrzech, najwyższe (choć ciągle ujemne) w Luksemburgu.
     
  • W trakcie pandemii koronawirusa skokowo spadły depozyty terminowe gospodarstw domowych, obecnie notujemy ich ponowny wzrost. Odwrotny trend widoczny jest w przypadku depozytów bieżących - w pandemii znaczący wzrosły, a aktualnie spadają. Pomiędzy styczniem 2020 r. a listopadem 2021 r. depozyty terminowe gospodarstw spadły o około 133 mld PLN. Od listopada 2021 do grudnia 2022 r. wzrosły o ok. 157 miliardów. Depozyty bieżące wzrosły w okresie pandemii o blisko 290 miliardów, by następnie zmniejszyć się o około 121 mld.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - kwiecień 2023 r.
Innowacyjność Polski - chartbook, marzec 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO