Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2020 r.

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Materiał składa się z czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Od listopada 2016 r. czyli od 42 miesięcy, średnie oprocentowanie depozytów jest niższe od wskaźnika inflacji. Dane z maja 2020 r. wskazują na średnie oprocentowanie na poziomie 0,4% przy inflacji sięgającej 2,9%
  • Według danych Banku Światowego, na koniec 2019 r oszczędności krajowe brutto, wyrażone jako PKB, wyniosły w Polsce około 20%. Wynik ten był niższy niż w przypadku średniej krajów Unii Europejskiej, o 4,9 p.proc, ale także od średniej państw Europy Środkowej, o 2,5 p. proc.
  • Na koniec maja 2020 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w OFE wyniosła 127.960 mln PLN. Kwota ta była o 2,1% większa niż w kwietniu, a jednocześnie o 18,1% mniejsza niż w maju 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Producenci baterii i akumulatorów - zestawienie podstawowych danych statystycznych (lipiec 2020)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 27)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO