Raport Biura Analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2021

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Zgodnie z danymi o podaży pieniądza M3 wartość depozytów gospodarstw domowych w maju 2021 r. ukształtowała się na poziomie 838.211 mln PLN, tj. była o 22,0% większa niż rok wcześniej i o 6,5% większa niż na koniec IV kwartału 2020 r. W ujęciu miesięcznym wartość depozytów była na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej. Jeżeli tempo wzrostu z obecnego roku (średnio o 1,3% miesięcznie) zostanie utrzymane to już w okolicach jesieni br. wartość depozytów gospodarstw domowych przekroczy poziom 900.000 mln PLN. 
  • Od początku pandemii słabnie dynamika kredytów bankowych dla sektora gospodarstw domowych, a jej odczyt w marcu br. był na najniższym poziomie w tym okresie. Mimo tego, obecny spadek dynamiki akcji kredytowej jest mniejszy niż w 2012 r.
  • W maju 2021 r., czwarty miesiąc z rzędu, wzrosła wartość aktywów netto OFE (w ujęciu rocznym). Kwota ta ukształtowała się na poziomie 177.486 mln PLN, tj. była 38,7% większa niż w maju 2020 r. (w  kwietniu wzrost o 31,1% rdr., w marcu +35,5% rdr., w lutym +12,1% rdr.). W ujęciu miesiąc do miesiąca wartość aktywów netto rośnie od listopada 2020 r. – w maju wzrost wyniósł 8,1%, wobec  +4,3% miesiąc wcześniej. Wartość aktywów netto OFE w maju br. była na najwyższym poziomie od stycznia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium polskie meble - lipiec 2021
Kompendium elektromobilności - czerwiec 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO