Raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - luty 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - luty 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Po dwóch kwartałach spadków wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wzrosła o 2,2% kdk. i ukształtowała na poziomie 2.744.802 mln PLN. Jednocześnie była to kwota o 1,1% wyższa niż na koniec analogicznego kwartału rok wcześniej. Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2022 r. 1.893.437  mln PLN, co było kwotą o 1,6% wyższą niż na koniec III kw. 2021 r. i o 3,1% większą niż w II kwartale 2022 r.
     
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła na koniec IV kwartału 2022 r. 11.994 mln PLN. Aktywa netto w PPK rosną nieprzerwanie od momentu startu programu – w Q4 2022 r. wartość aktywów wzrosła w ujęciu kwartalnym o 25,2%, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 56,5%.
     
  • Dynamika roczna kredytów bankowych dla gospodarstw domowych od listopada 2021 r. do sierpnia 2022 r. spowalniała, ale pozostawała dodatnia. Od września 2022 r. dynamika jest ujemna, a spadek z miesiąca na miesiąc pogłębia się – w grudniu 2022 r. spadek wyniósł 3,8% rdr., wobec -3,3% rdr. w listopadzie, -2,3% rdr. w październiku i -0,3% rdr. we wrześniu.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.
 

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Niemcy - przegląd gospodarek UE - luty 2023 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie - styczeń 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO