Oszczędności Polaków raport biura analiz

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - maj 2022 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - maj 2022 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec czwartego kwartału 2021 r. 2.801.625 mln PLN, co było kwotą o 9,0% wyższą niż na koniec 2020 r. i o 1,9% większą niż na koniec trzeciego kwartału 2021 roku. Z kolei wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec czwartego kwartału 2021 r. 1.941.867 mln PLN, co było kwotą o 10,9% wyższą niż na koniec IV kw. 2020 r. i o 2,2% większą niż w III kwartale 2021 r.
     
  • Depozyty bieżące rozliczeniowe pozostają dominującym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce. Ich wartość wyniosła 897.209 mln PLN (+14,0% rdr.), a udział wyniósł 32,0% (+1,4 p.proc. rdr.). Drugim największym składnikiem były pozostałe udziały kapitałowe, które wzrosły o 0,9% rdr., do 345.911 mln PLN (12,3% udziału). Na trzecim miejscu była gotówka, której wartość wzrosła do 334.089 mln PLN (+11,0% rdr.), a udział w całości aktywów wyniósł 11,9%.
     
  • Na koniec 2021 r. liczba Indywidualnych Kontach Emerytalnych wyniosła 796.489 sztuk i była o 7,4% wyższa niż rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych w IKE wzrosła do 13.466.246 tys. zł, o 12,9% więcej niż w 2020 r. Średnia wysokość wpłaty w 2021 r. wyniosła 5,0 tys. zł (+4,2% rdr.). W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wartość aktywów na koniec 2021 r. wyniosła 5.976.752 tys. zł, co oznacza wzrost o 30,4% rdr. Liczba IKZE wzrosła o 13,5%, do 462.651 sztuk, a średnia wysokość wpłaty wyniosła 4,6 tys. zł (+9,5% rdr.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - maj 2022
Rynek transportu w Polsce i na świecie - kwiecień 2022 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO