raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - maj 2024 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - maj 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec 2023 r. 3.072.133 mln PLN, co było kwotą o 7,3% wyższą niż na koniec 2022 r. To pierwszy raz w historii, kiedy aktywa przekroczyły granicę 3 bilionów złotych (dane za poprzedni kwartał zostały zrewidowane w dół). Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec 2023 r. 2.255.577 mln PLN, co było kwotą o 10,5% wyższą niż na koniec 2022 r. Tu też mamy do czynienia z rekordowo wysoką kwotą.
  • Największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostają depozyty bieżące rozliczeniowe, które odpowiadały za 27,5% całości aktywów (844.101 mln PLN). Drugim największym składnikiem były pozostałe depozyty (12,8% udziału, 394.679 mln PLN), a trzecim inne udziały kapitałowe (11,8% udziału, 362.388 mln PLN).
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wyniosła na koniec I kwartału 2024 r. 24.579,8 mln PLN. Aktywa netto PPK rosną nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia programu – w I kw. 2024 r. wartość aktywów wzrosła w ujęciu kwartalnym o 12,2%, w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 76,2%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zestawienie danych o rynku energii - maj 2024 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie – kwiecień 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO