Raport Biura Analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2021 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość gotówki zgromadzonej przez polskie gospodarstwa domowe w III kwartale 2020 r., wyrażonej jako % PKB, była najwyższa spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Gotówka jako % PKB na koniec III kwartału ubiegłego roku wyniosła w Polsce 12,3%, wobec 12,1% kwartał wcześniej. Na koniec 2019 r. statystyka ta wynosiła 9,6%. Tak duży wzrost był prawdopodobnie skutkiem obaw związanych z trwającą pandemią koronawirusa i gromadzeniem gotówki.
  • Miesięczne dane o podaży pieniądza wskazują, że gospodarstwa domowe jeszcze zwiększają gromadzenie środków na depozytach. Wartość depozytów w styczniu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 795.791 mln PLN, tj. była o 30,8% większa niż rok wcześniej i o 7,7% większa niż na koniec III kwartału 2020 r. Na koniec III kwartału ubiegłego roku wartość depozytów bieżących rozliczeniowych, jako % PKB, wyniosła 32%, wobec 31% kwartał wcześniej i 26,4% na koniec 2019 r.
  • Na koniec 2020 r. liczba Indywidualnych Kontach Emerytalnych wyniosła 741.626 sztuk i była o 22,0% niższa niż rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 11.923.659 tys. zł, o 17,3% więcej niż w 2019 r. Średnia wpłata wysokość wpłaty w 2020 r. wyniosła 4,8 tys. zł (+4,3% rdr.). W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wartość aktywów na koniec 2020 r. wyniosła 4.581.774 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 39,5%. Liczba IKZE zmalała o 37,7%, do 407.557 sztuk, a średnia wysokość wpłaty wyniosła 4,2 tys. zł (+13,5% rdr.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 10)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej 2021 (tydzień 9)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO