raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2024 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - marzec 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Na koniec 2023 r. liczba Indywidualnych Kontach Emerytalnych wyniosła 859.931 sztuk i była o 7,5% wyższa niż na koniec 2022 r. Wartość środków zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 18.222 mln zł, o 29,1% więcej niż w 2022 r. Średnia wysokość wpłaty w 2023 r. wyniosła 6,1 tys. zł.
  • W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wartość środków na koniec 2023 r. wyniosła 9.189 mln zł, co oznacza wzrost o 38,7% w porównaniu do końca 2022 r. Liczba IKZE wzrosła o 8,2%, do 514.681 sztuk, a średnia wysokość wpłaty wyniosła 4,2 tys. zł.
  • Na koniec IV kwartału 2023 r. wartość aktywów zarządzanych przez TFI wyniosła 427.826 mln PLN i była na najwyższym poziomie w historii dostępnych danych. W porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku wartość aktywów wzrosła o 4,5%, w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej aktywa były o 17,0% większe.
  • Zgodnie z danymi NBP o podaży pieniądza M3 wartość depozytów gospodarstw domowych w styczniu 2024 r. ukształtowała się na poziomie 839.740 mln PLN. Wartość depozytów w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 0,1%, a w ujęciu rocznym o 8,7%. Był to trzeci z rzędu wzrost wartości depozytów w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym depozyty wzrosły szósty miesiąc z rzędu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zestawienie danych o rynku energii - marzec 2024 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie – luty 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO